Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym(PN 70/2020) – ZTM Warszawa

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym(PN 70/2020)

Data ogłoszenia: 10 listopada 2020

Termin składania ofert/wniosków: 20 listopada 2020, 11:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/19540/details

Ostatnia aktualizacja 1 lutego 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.