Dostawa elementów infrastruktury przystankowej (PN 69/2020) – ZTM Warszawa

Dostawa elementów infrastruktury przystankowej (PN 69/2020)

Data ogłoszenia: 9 listopada 2020

Termin składania ofert/wniosków: 17 listopada 2020, 13:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów infrastruktury przystankowej zgodnie ze Specyfikacją techniczną dla części A i B stanowiących załączniki do SIWZ. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/19470/details

Ostatnia aktualizacja 17 grudnia 2020

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.