Zakup 2 depozytorów kluczy w systemie brelokowym (PN 65/2020) – ZTM Warszawa

Zakup 2 depozytorów kluczy w systemie brelokowym (PN 65/2020)

Data ogłoszenia: 28 października 2020

Termin składania ofert/wniosków: 5 listopada 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 depozytorów, zwanych dalej „urządzeniami” na klucze w systemie brelokowym, obejmująca zakup, montaż, instalację, konfigurację oraz integrację z obecnie istniejącym systemem, w podziale:

– depozytor pierwszy – 30 kluczy, z możliwością rozbudowy o kolejne 20 kluczy w ramach jednej dostarczonej obudowy,

– depozytor drugi – 60 kluczy, z możliwością rozbudowy o kolejne 30 kluczy oraz 31 skrytek opisanych w pkt. E2 OPZ, w ramach jednej dostarczonej obudowy.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/19004/details

Ostatnia aktualizacja 17 grudnia 2020

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.