Przeprowadzenie badania jakościowego przy użyciu zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) online oraz przekazanie jego wyników w postaci raportu (przygotowanego w języku polskim i angielskim) (PN 55/2020) – zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp – ZTM Warszawa

Przeprowadzenie badania jakościowego przy użyciu zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) online oraz przekazanie jego wyników w postaci raportu (przygotowanego w języku polskim i angielskim) (PN 55/2020) – zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp

Data ogłoszenia: 1 października 2020

Termin składania ofert/wniosków: 12 października 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania jakościowego przy użyciu zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) online oraz przekazanie jego wyników w postaci raportu (przygotowanego w języku polskim i angielskim), uwzględniającego m.in. najważniejsze wnioski z ww. badania, zwanego dalej „Badaniem”. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/17945/details

Ostatnia aktualizacja 22 grudnia 2020

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.