Serwis i naprawa Urządzeń Transportu Bliskiego, w tym: podnośniki hydrauliczne typu ELFO XL na terenie przejścia podziemnego przystanku kolejowego PKP Warszawa Ursus Niedźwiadek (PN 53/2020) – zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp. – ZTM Warszawa

Serwis i naprawa Urządzeń Transportu Bliskiego, w tym: podnośniki hydrauliczne typu ELFO XL na terenie przejścia podziemnego przystanku kolejowego PKP Warszawa Ursus Niedźwiadek (PN 53/2020) – zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp.

Data ogłoszenia: 23 września 2020

Termin składania ofert/wniosków: 1 października 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi, polegającej na serwisie i naprawach Urządzeń Transportu Bliskiego, zwanych dalej UTB, określonych w załączniku nr 1 do SIWZ – platformy hydrauliczne ELFO XL”- Specyfikacja Techniczna serwisu podnośników hydraulicznych typu ELFO XL, zamontowanych na terenie przejścia podziemnego przystanku kolejowego PKP Ursus Niedźwiadek.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/17685/details

Ostatnia aktualizacja 15 października 2020