Dostawa 200 sztuk akumulatorów do urządzeń kontrolerskich PIDION BIP 1500 (PN 49/2020) – ZTM Warszawa

Dostawa 200 sztuk akumulatorów do urządzeń kontrolerskich PIDION BIP 1500 (PN 49/2020)

Data ogłoszenia: 22 września 2020

Termin składania ofert/wniosków: 30 września 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 200 sztuk fabrycznie nowych, posiadających odpowiednie,  zgodne z OPZ, parametry techniczne i użytkowe, akumulatorów do urządzeń kontrolerskich PIDION BIP 1500.

Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/17619/details

Ostatnia aktualizacja 30 października 2020

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.