Świadczenie usług medycznych dla pracowników ZTM (PN 51/2020) – zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp – ZTM Warszawa

Świadczenie usług medycznych dla pracowników ZTM (PN 51/2020) – zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp

Data ogłoszenia: 21 września 2020

Termin składania ofert/wniosków: 2 października 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej progu określonego w art. 138g ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zostaje przeprowadzone w trybie przetargu publicznego na podstawie art. 138o cyt. ustawy.

SPECYFIKACJA PRZETARGOWApdf (258 KB)

Ostatnia aktualizacja 7 października 2020