Dostawa biletów oraz wejściówek do metra z paskiem magnetycznym z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci paska zabezpieczającego (PN 50/2020) – ZTM Warszawa

Dostawa biletów oraz wejściówek do metra z paskiem magnetycznym z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci paska zabezpieczającego (PN 50/2020)

Data ogłoszenia: 11 września 2020

Termin składania ofert/wniosków: 14 października 2020, 11:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa biletów oraz wejściówek do metra z paskiem magnetycznym z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci paska zabezpieczającego (bilety) w liczbie 80.000.000 (słownie osiemdziesiąt milionów) sztuk w okresie obowiązywania Umowy dla lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie organizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego. Wymieniona liczba zamawianych biletów może ulec zmniejszeniu o 30%.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/17355/details