Zaprojektowanie i wykonanie robót konserwacyjnych w zakresie zabezpieczenia konstrukcji stalowej oraz uszczelnienia elementów odwodnienia dachu za pomocą ochronnych systemów malarskich i uszczelniających, nad poziomem +2 i zadaszenia parkingu P+R Metro Marymont (PN 45/2020) – ZTM Warszawa

Zaprojektowanie i wykonanie robót konserwacyjnych w zakresie zabezpieczenia konstrukcji stalowej oraz uszczelnienia elementów odwodnienia dachu za pomocą ochronnych systemów malarskich i uszczelniających, nad poziomem +2 i zadaszenia parkingu P+R Metro Marymont (PN 45/2020)

Data ogłoszenia: 19 sierpnia 2020

Termin składania ofert/wniosków: 7 września 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót konserwacyjnych w zakresie zabezpieczenia konstrukcji stalowej oraz uszczelnienia elementów odwodnienia dachu za pomocą ochronnych systemów malarskich i uszczelniających, nad poziomem +2 i zadaszenia parkingu P+R Metro Marymont, zlokalizowanego w Warszawie, przy ul. Włościańskiej 56.
  2. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/16769/details
MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.