Wykonanie remontu przepompowni nr 639 na stacji A11 Politechnika I linii metra w Warszawie (PN 42/2020) – ZTM Warszawa

Wykonanie remontu przepompowni nr 639 na stacji A11 Politechnika I linii metra w Warszawie (PN 42/2020)

Data ogłoszenia: 17 sierpnia 2020

Termin składania ofert/wniosków: 1 września 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie remontu przepompowni nr 639 na stacji A11 Politechnika I linii metra w Warszawie. Przedmiot Zamówienia należy wykonać w oparciu i zgodnie z Dokumentacją Projektową stanowiącą załącznik nr 1A do SIWZ, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, z uwzględnieniem wszystkich warunków wskazanych w SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/16697/details

Ostatnia aktualizacja 10 września 2020