Dostawa materiałów biurowych i papierniczych (PN 36/2020) – ZTM Warszawa

Dostawa materiałów biurowych i papierniczych (PN 36/2020)

Data ogłoszenia: 12 sierpnia 2020

Termin składania ofert/wniosków: 21 sierpnia 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy materiałów papierniczych i biurowych, wyszczególnionych w załączniku  nr 1 do SIWZ i  Formularza ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na Platformie E-Zamawiający pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/21013

Ostatnia aktualizacja 11 września 2020