System Elektronicznego Obiegu Dokumentów SEOD – PN 39/2020 – zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy – ZTM Warszawa

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów SEOD – PN 39/2020 – zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy

Data ogłoszenia: 31 lipca 2020

Termin składania ofert/wniosków: 13 sierpnia 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Głównym celem zamówienia jest dostarczenie rozwiązania klasy BPM, które służyć będzie do budowy Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów SEOD, który ma wspierając działalność ZTM w różnych obszarach biznesowych oraz wytworzenie przy jego pomocy i późniejsza eksploatacja pierwszej z Aplikacji Centralny Wewnętrzny Rejestr Umów (CWRU) wraz z interfejsami użytkownika w postaci Aplikacji webowej oraz Aplikacji mobilnej oraz integracjami ze wskazanymi systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi. System SEOD ma być możliwy do uzupełniania w przyszłości o kolejne Aplikacje, które funkcjonować będą w innych obszarach biznesowych jakie występują w działalności Zamawiającego. Uzupełnianie i rozbudowa SEOD bez zmian w jego architekturze ma być możliwa co najmniej do poziomu określonego w wymaganiu W8.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na Platformie E-Zamawiający pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/16359/details

Ostatnia aktualizacja 15 października 2020