Przebudowa platformy podnoszącej na nową windę w przejściu południowo – zachodnim łączącym poziom terenu z poziomem antresoli na głowicy południowej stacji „Racławicka” I linii metra w Warszawie (PN 35/2020) – ZTM Warszawa

Przebudowa platformy podnoszącej na nową windę w przejściu południowo – zachodnim łączącym poziom terenu z poziomem antresoli na głowicy południowej stacji „Racławicka” I linii metra w Warszawie (PN 35/2020)

Data ogłoszenia: 22 lipca 2020

Termin składania ofert/wniosków: 6 sierpnia 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem Zamówienia jest przebudowa platformy podnoszącej na nową windę w przejściu południowo – zachodnim łączącym poziom terenu z poziomem antresoli na głowicy południowej stacji „Racławicka” I linii metra w Warszawie.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej. Dokumenty zamówienia oraz składanie ofert odbywa się na platformie internetowej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/16110/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.