Świadczenie usługi przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar gmin Otwock i Wiązowna (PN 33/2020) – ZTM Warszawa

Świadczenie usługi przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar gmin Otwock i Wiązowna (PN 33/2020)

Data ogłoszenia: 7 lipca 2020

Termin składania ofert/wniosków: 7 sierpnia 2020, 11:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar gmin Otwock i Wiązowna Warszawą, w liczbie 310 500   (słownie: trzysta dziesięć tysięcy pięćset) +10%/-10% (plus dziesięć/ minus dziesięć) wozokilometrów.

Usługi świadczone będą na trasie:
L20 RZAKTA – Glinianka – Wola Karczewska – Wola Ducka – Otwock: Narutowicza – Poniatowskiego – Andriollego – Orla – PKP OTWOCK

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej. Dokumenty zamówienia oraz składanie ofert odbywa się na platformie internetowej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/15708/details

Ostatnia aktualizacja 1 lutego 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.