Wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej wraz z modernizacją Punktu Obsługi Pasażerów na stacji „Plac Wilsona” I linii metra (PN 32/2020) – ZTM Warszawa

Wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej wraz z modernizacją Punktu Obsługi Pasażerów na stacji „Plac Wilsona” I linii metra (PN 32/2020)

Data ogłoszenia: 1 lipca 2020

Termin składania ofert/wniosków: 17 lipca 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej oraz do realizacji prac budowlanych na potrzeby wykonania modernizacji Punktu Obsługi Pasażerów na stacji „Plac Wilsona” I linii metra.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej. Dokumenty zamówienia oraz składanie ofert odbywa się na platformie internetowej pod adresem:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/15574/details

Ostatnia aktualizacja 29 lipca 2020