Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych na parkingach P+R Ursus Niedźwiadek oraz P+R al. Krakowska (PN 29/2020) – ZTM Warszawa

Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych na parkingach P+R Ursus Niedźwiadek oraz P+R al. Krakowska (PN 29/2020)

Data ogłoszenia: 24 czerwca 2020

Termin składania ofert/wniosków: 9 lipca 2020, 11:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych klatek schodowych, przedsionków klatek schodowych oraz przedsionków wind, w tym do wykonania prac naprawczych izolacji, powłok tynkarskich i malarskich na parkingach Parkuj i Jedź, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy w następujących lokalizacjach:

Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej: PFU).

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej. Dokumenty zamówienia oraz składanie ofert odbywa się na platformie internetowej pod adresem:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/15355/details

Ostatnia aktualizacja 30 lipca 2020