Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dodatkowych wind przy wejściach wschodnim, zachodnim i z przystanków tramwajowych – łączących poziom terenu z poziomem antresoli oraz windy łączącej poziom antresoli z poziomem peronu na głowicy północnej stacji I linii metra „Pole Mokotowskie” (PN 25/2020) – ZTM Warszawa

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dodatkowych wind przy wejściach wschodnim, zachodnim i z przystanków tramwajowych – łączących poziom terenu z poziomem antresoli oraz windy łączącej poziom antresoli z poziomem peronu na głowicy północnej stacji I linii metra „Pole Mokotowskie” (PN 25/2020)

Data ogłoszenia: 1 czerwca 2020

Termin składania ofert/wniosków: 16 czerwca 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy   dodatkowych wind przy wejściach wschodnim, zachodnim i z przystanków   tramwajowych – łączących poziom terenu z poziomem antresoli oraz windy   łączącej poziom antresoli z poziomem peronu na głowicy północnej stacji I   linii metra Pole Mokotowskie, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na Platformie E-Zamawiający pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/14852/details

Ostatnia aktualizacja 16 czerwca 2020