Zaprojektowanie i wykonanie remontu zadaszenia wyjścia południowo-wschodniego na stacji A15 Ratusz Arsenał I linii metra w Warszawie (PN 26/2020) – ZTM Warszawa

Zaprojektowanie i wykonanie remontu zadaszenia wyjścia południowo-wschodniego na stacji A15 Ratusz Arsenał I linii metra w Warszawie (PN 26/2020)

Data ogłoszenia: 29 maja 2020

Termin składania ofert/wniosków: 15 czerwca 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie remontu wyjścia południowo – wschodniego na stacji A15 Ratusz Arsenał I linii metra wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej remontu. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, z uwzględnieniem wszystkich warunków wskazanych w SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/14818/details

Ostatnia aktualizacja 24 czerwca 2020