Dostawa elementów infrastruktury przystankowej (PN 18/2020) – ZTM Warszawa

Dostawa elementów infrastruktury przystankowej (PN 18/2020)

Data ogłoszenia: 7 kwietnia 2020

Termin składania ofert/wniosków: 15 kwietnia 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa elementów infrastruktury przystankowej.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ oraz Specyfikacją techniczną dla części A, B i C, stanowiących załączniki do SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/13310/details

Ostatnia aktualizacja 30 kwietnia 2020