Aktualizacja systemu informacji wizualnej na stacjach linii metra M1 i M2 w związku z otwarciem stacji metra C06-C08 PN 16/2020 – ZTM Warszawa

Aktualizacja systemu informacji wizualnej na stacjach linii metra M1 i M2 w związku z otwarciem stacji metra C06-C08 PN 16/2020

Data ogłoszenia: 5 marca 2020

Termin składania ofert/wniosków: 13 marca 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na Platformie E-Zamawiający pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl.

Ostatnia aktualizacja 19 marca 2020