Dostawa biletów oraz wejściówek do metra z paskiem magnetycznym z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci paska zabezpieczającego PN 5/2020 – ZTM Warszawa

Dostawa biletów oraz wejściówek do metra z paskiem magnetycznym z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci paska zabezpieczającego PN 5/2020

Data ogłoszenia: 3 lutego 2020

Termin składania ofert/wniosków: 6 marca 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa biletów oraz wejściówek do metra z paskiem magnetycznym z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci paska zabezpieczającego (bilety) w liczbie 120.000.000 (słownie sto dwadzieścia milionów) sztuk w okresie obowiązywania Umowy dla lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie organizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego. Wymieniona liczba zamawianych biletów może ulec zmniejszeniu  o  30%.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/11489/details

Ostatnia aktualizacja 29 kwietnia 2020