Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Budowa Parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) „Jeziorki PKP” – ZTM Warszawa

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Budowa Parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) „Jeziorki PKP”

Data ogłoszenia: 17 stycznia 2020

Termin składania ofert/wniosków: 7 lutego 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie E-Zamawiający (dalej w skrócie: „Platforma”) pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej – projekt budowlany i projekty wykonawcze, pozyskanie pozwolenia na budowę (i/lub innych równoważnych dokumentów pozwalających na realizację inwestycji) oraz budowa parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (P+R) „Jeziorki PKP” .

Ostatnia aktualizacja 29 kwietnia 2020