Wykonanie remontu podstacji energetycznej na stacji A3 Imielin I linii metra w Warszawie (PN 2/2020) – ZTM Warszawa

Wykonanie remontu podstacji energetycznej na stacji A3 Imielin I linii metra w Warszawie (PN 2/2020)

Data ogłoszenia: 15 stycznia 2020

Termin składania ofert/wniosków: 30 stycznia 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie remontu podstacji trakcyjno – energetycznej na stacji A3 Imielin I linii metra w Warszawie, w zakresie instalacji i urządzeń prądu stałego. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z Projektem oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ, z uwzględnieniem wszystkich warunków wskazanych w SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na Platformie E-Zamawiający pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl.

Ostatnia aktualizacja 29 kwietnia 2020