Dostawa serwerowego oprogramowania standardowego z licencjami wieczystymi (PN 80/2019) – ZTM Warszawa

Dostawa serwerowego oprogramowania standardowego z licencjami wieczystymi (PN 80/2019)

Data ogłoszenia: 3 grudnia 2019

Termin składania ofert/wniosków: 11 grudnia 2019, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania standardowego z licencjami wieczystymi. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
  2. Specyfikacja ilościowa przedmiotu zamówienia obejmuje: a)Serwerowy system operacyjny z prawem do aktualizacji do najnowszej wersji w ciągu 36 miesięcy (licencja na dwa rdzenie procesora) – 8 produktów,b) Serwerowy system operacyjny z prawem do aktualizacji do najnowszej wersji w ciągu 36 miesięcy  typ II (licencja na dwa rdzenie procesora) – 66 produktów.
SIWZpdf (5 MB)

Ostatnia aktualizacja 17 grudnia 2019