Konserwacja i naprawa urządzeń związanych z systemem biletowym (PN 79/2019) – ZTM Warszawa

Konserwacja i naprawa urządzeń związanych z systemem biletowym (PN 79/2019)

Data ogłoszenia: 26 listopada 2019

Termin składania ofert/wniosków: 4 grudnia 2019, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

 1. Przedmiot zamówienia dotyczy urządzeń Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy w m.st. Warszawa zwanego dalej „SPOzP”.Urządzenia SPOzP stanowią własność ZTM.
 2. Producentem urządzeń SPOzP jest Ascom Monetel S.A. (obecna nazwa Conduent) zwany dalej „Producentem”.
 3. Przedmiotem zamówienia jest utrzymywanie w sprawności urządzeń SPOzP poprzez:
  a)konserwacje urządzeń – okresowe badania stanu technicznego, wykonywanie regulacji, wymiany podzespołów, czyszczenia i inne działania wynikające z dokumentacji technicznej urządzeń,
  b)naprawy bieżące – usuwanie wszelkich nieprawidłowości i awarii ujawniających się lub powstających w trakcie normalnej eksploatacji urządzeń,
  c)naprawy urządzeń uszkodzonych w wyniku niewłaściwego użytkowania, dewastacji lub aktów wandalizmu,
  d) inne prace zlecone przez ZTM
SIWZpdf (6 MB)

Ostatnia aktualizacja 11 grudnia 2019