Podinspektor ds. wsparcia procesów IT (Programista) – ZTM Warszawa

Podinspektor ds. wsparcia procesów IT (Programista)

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Termin składania ofert: 10 czerwca 2022 roku, godz. 16:00


Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w poniższym załączniku:

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.