Inspektor ds. transportu publicznego – ZTM Warszawa

Inspektor ds. transportu publicznego

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Termin składania ofert: 16 sierpnia 2022 roku, godz. 16:00


Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w poniższym załączniku:

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.