System Pobierania Opłat na parkingach P+R, System Zarządzania Parkingami oraz Centrum Zarządzania Parkingami – ZTM Warszawa

System Pobierania Opłat na parkingach P+R, System Zarządzania Parkingami oraz Centrum Zarządzania Parkingami

logo "Parkuj i Jedź"

Zarząd Transportu Miejskiego pracuje nad rozwojem i unowocześnieniem parkingów „Parkuj i jedź”. Trwa realizacja inwestycji obejmującej wdrożenie Systemu Pobierania Opłat na parkingach P+R, Systemu Zarządzania Parkingami oraz Centrum Zarządzania Parkingami.

Inwestycja obejmuje wdrożenie szeregu systemów i instalacji nastawionych  na scentralizowane administrowanie parkingami „Parkuj i jedź”, poprzez budowę na każdym z obiektów: systemów pobierania opłat parkingowych, systemów informacji parkingowej, systemów zarządzania budynkami i bezpieczeństwem oraz zdalnego zarządzania wszystkimi systemami z poziomu Centrum Zarządzania Parkingami, które realizowane jest na Węźle Komunikacyjnym Młociny. W ramach inwestycji mają zostać wykorzystane najnowocześniejsze rozwiązania techniczne z dziedziny systemów monitoringu, zabezpieczeń technicznych oraz automatyki budynkowej. Celem realizowanych i planowanych prac jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników i ochrony mienia poszczególnych obiektów, jak również zwiększenie kontroli użytkowników parkingów pod kątem spełnienia warunków „Regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i jedź”.

W 2018 roku ZTM wdrożył na parkingu P+R Młociny III nowoczesny System Pobierania Opłat. Weryfikacja spełnienia warunków regulaminu parkingu odbywa się w oparciu o odczyt z kamer numerów tablic rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających i wyjeżdzających z parkingu. Inteligentną analitykę systemu monitoringu wykorzystano również do weryfikacji poziomu zajęcia miejsc parkingowych.

W 2018 roku ZTM zrealizował także dokumentację projektową na: budowę Centrum Zarządzania Parkingami na terenie Węzła Komunikacyjnego Młociny, wyposażenie 10 parkingów działających w systemie P+R w nowe systemy wraz z rozbudową istniejących oraz podłączenie ich do centralnego systemu zainstalowanego w Centrum. Parkingi objęte projektem to: P+R Metro Młociny, P+R Metro Marymont, P+R Metro Wilanowska, P+R Metro Ursynów, P+R Metro Stokłosy, P+R Anin SKM, P+R Wawer SKM, P+R Al. Krakowska, P+R Ursus Niedźwiadek oraz P+R Połczyńska. Do Centrum zostaną podłączone również istniejące stanowiska systemów parkingowych z obiektów: P+R Metro Ursynów, P+R Anin SKM, P+R Metro Stokłosy i P+R Metro Młociny III. W 2019 roku rozpoczęto wdrożenie projektu, a zadaniem wykonawcy jest wyposażenie parkingów w systemy: dozoru wizyjnego, bezpieczeństwa pożarowego i sterowania oświetleniem. Systemy będą zdalnie zarządzane i nadzorowane z poziomu Centrum. Całości mają dopełniać scenariusze alarmowe, przygotowane przy współpracy z ZTM, które będą w czasie rzeczywistym informować obsługę parkingów o występujących zdarzeniach i nieprawidłowościach na poszczególnych obiektach. Zakończenie zadania przewidziano na 2020 rok. Wykonawca systemów będzie odpowiedzialny za ich utrzymanie do 2022 roku.

Przy projektowaniu Centrum Zarządzania Parkingami nie zapomniano również o możliwości rozbudowy go oraz „współpracy” z innymi systemami. Docelowo z poziomu Centrum mają być zarządzane wszystkie parkingi w Warszawie działające w ramach P+R, w tym również planowane do oddania do użytkowania w kolejnych latach.

ZTM stara się o pozyskanie dodatkowych środków inwestycyjnych na wdrożenie Systemów Pobierania Opłat wraz z Systemami Informacji Parkingowej na wszystkich istniejących obiektach będących własnością m.st. Warszawy. W latach 2020-2022 miałyby powstać nowoczesne systemy na parkingach: P+R Metro Młociny I, II i IV, P+R Metro Wawrzyszew, P+R Metro Marymont, P+R Metro Wilanowska, P+R Wawer SKM, P+R Al. Krakowska, P+R Ursus Niedźwiadek oraz P+R Połczyńska. Rozważana jest również modernizacja lub całkowita wymiana istniejących  systemów na parkingach P+R Metro Ursynów, P+R Anin SKM oraz P+R Metro Stokłosy. Efektem wdrożenia systemów będzie również – dostępna w ramach aplikacji mobilnej przygotowywanej przez Urząd m.st. Warszawy – aktualna informacja o wolnych miejscach na parkingach, z uwzględnieniem miejsc dla osób z niepełnosprawnościami i stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.