Parking przy al. Krakowskiej – ZTM Warszawa

Parking przy al. Krakowskiej

Dobiegła końca budowa parkingu przy Alei Krakowskiej, przewidzianego przede wszystkim dla osób dojeżdżających pojazdami z kierunku południowego. Wjazd na parking odbywa się przez pętlę autobusową, gdzie pojazdy jadące skrajnym lewym pasem al. Krakowskiej w kierunku północnym mają możliwość bezpośredniego zjazdu na teren pętli i parkingu. Dalej ruch pojazdów osobowych i autobusów jest rozdzielony. Pojazdy osobowe poruszają się tylko skrajnym lewym pasem, prowadzącym bezpośrednio do budynku parkingu.

Pojazdy wyjeżdżające z budynku parkingu poruszają się pasem ruchu, prowadzącym bezpośrednio do al. Krakowskiej w kierunku południowym.

Takie rozwiązanie pozwoliło na zachowanie istniejącego układu funkcjonowania pętli autobusowej. Niewielkim zmianom geometrycznym uległy perony przeznaczone dla pasażerów komunikacji.

Budynek parkingu składa się z dwóch części. Pierwsza część to 4 kondygnacyjny parking naziemny, druga to zespół przystanków krańcowych komunikacji miejskiej o wysokości 2 kondygnacji, nad którą znajdują się 2 poziomy parkingów. Obie części tworzą wspólną bryłę. Budynek ma wysokość około 12,5 m powyżej poziomu terenu.

A oto dane szczegółowe o parkingu przy al. Krakowskiej:

  1. 415 miejsc postojowych, w tym 11 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
  2. 100 stanowisk postojowych dla rowerów,
  3. 16 976,00 m2powierzchni użytkowej parkingu i 17 683,00 m2 całkowitej powierzchni budynku,
  4. Na terenie pętli wybudowano 5 peronów w tym jeden z możliwością zatrzymania autobusu po obu stronach (peron środkowy),
  5. 4 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna. Ze względu na strefę nalotu lotniska F. Chopina budynek zaprojektowano i wykonano, jako 2 kondygnacyjny w strefie nalotu i 4 kondygnacyjny poza strefą podejścia do lądowania,
  6. Na terenie obiektu znajduje się dyspozytornia autobusowa z możliwością obserwacji wszystkich peronów, dozorem wizyjnym (monitoringiem), nagłośnieniem oraz instalacjami p.poż. i bezpieczeństwa podróżnych.

W trakcie budowy obiektu konieczne było wykonanie robót towarzyszących w postaci zorganizowania ruchu autobusów poza terenem dotychczasowej pętli. Na trasie kanalizacji deszczowej natrafiono także na głaz narzutowy znacznych rozmiarów.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.