Budowa parkingu P+R Metro Bródno – ZTM Warszawa

Budowa parkingu P+R Metro Bródno

Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił 10 czerwca 2020 roku przetarg na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej parkingu P+R Metro Bródno wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz studium wykonalności zadania. Zwycięzca przetargu będzie musiał odpowiedzieć m.in. na pytania: Ile miejsc postojowych powinno znajdować się na parkingu „Parkuj i jedź” przy ostatniej stacji metra na Bródnie? Gdzie będą wjazdy i wyjazdy? Którędy powinna biec droga łączącą parking ze stacją metra, aby była najwygodniejsza dla pieszych?

Planujemy budowę parkingu „Parkuj i jedź” Metro Bródno przy ostatniej stacji wschodniego odcinka linii M2. Szukamy wykonawcy koncepcji architektoniczno-budowlanej parkingu wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz studium wykonalności zadania.

Parking planowany jest w sąsiedztwie skrzyżowania ulicy Rembielińskiej z L. Kondratowicza. Jego lokalizacja i parametry są zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Maksymalna wysokość obiektu to 12 metrów.

W ramach pierwszej fazy zadania zwycięzca przetargu będzie musiał wykonać – w ciągu 120 dni od dnia podpisania umowy – koncepcję architektoniczno-budowlaną parkingu. Ze względu na potencjalnie duże zainteresowanie parkowaniem samochodów przy stacji metra i przesiadkami do Warszawskiego Transportu Publicznego, wykonawca ma rozplanować maksymalną możliwą liczbę miejsc postojowych. Konieczne będzie także zaprojektowanie miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, miejsc typu „2+” dla osób współdzielących podróże, miejsc postojowych dla samochodów elektrycznych oraz parkingu rowerowego. Musi także uwzględnić – oprócz połączenia drogowego parkingu z istniejącymi ulicami – wygodne i możliwie najkrótsze dojścia dla pieszych do stacji metra M2.

Ważnym elementem projektu będzie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zadaniem wykonawcy będzie uwzględnienie możliwości instalacji paneli fotowoltaicznych oraz dodatkowych rozwiązań proekologicznych, np. ogrzewania wody przez panele słoneczne, pomp ciepła lub gruntowych wymienników ciepła.

Druga faza zamówienia będzie polegała na wykonaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia i studium wykonalności zadania. Studium wykonalności to materiał, który może być podstawą m.in. do sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w nowej perspektywie unijnej oraz innych programów pomocowych. Zwycięzca przetargu będzie miał 160 dni od dnia podpisania umowy na realizację tej części zadania.