Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

informacje prasowe

Metro Warszawskie wybrało

Metro Warszawskie wybrało

Wykonując wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 16 listopada 2010 r. Metro Warszawskie Sp. z o.o. poinformowało o wyborze najkorzystniejszej oferty i o terminie zawarcia umowy na dostawę nowego taboru dla metra. 

O udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 35 pojazdów sześciowagonowych metra ubiegały się trzy firmy. Około 20 składów będzie obsługiwać centralny odcinek II  linii metra.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Złożyło ją konsorcjum Siemens Sp. z o.o. z Warszawy (lider konsorcjum), Siemens Aktiengesellschaft Osterreich z Wiednia i Newag S.A. z Nowego Sącza. O wyborze oferty decydowały: cena, zużycie energii elektrycznej, system utrzymania pojazdu, ekologia, wydłużenie gwarancji na pojazd powyżej 30 miesięcy.

Zamawiający – zgodnie ze wskazaniem KIO – przeprowadził, na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponowne badanie i ocenę złożonych i nieodrzuconych ofert. Były to oferty konsorcjum Siemens Sp. z o.o. z Warszawy (lider konsorcjum), Siemens Aktiengesellschaft Osterreich z Wiednia i Newag S.A. z Nowego Sącza oraz konsorcjum Skoda Transportation a.s. z Czech (lider konsorcjum) i Zamknięta Spółka Akcyjna WAGONMASZ z Sankt Petersburga (Rosja).

W uzasadnieniu wyboru napisano: „Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę, spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a ich oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta ta, zgodnie z kryteriami oceny ofert, uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (najwyższa liczba punktów), jest więc ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta z  zastrzeżeniem art. 183. ustawy Prawo zamówień publicznych.

opublikowano 7 grudnia 2010r.

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Komunikacja miejska blisko domu

Komunikacja miejska blisko domu

Warszawski Transport Publiczny to ogromny system, który każdego dnia zapewnia sprawne i wygodne podróżowanie milionom pasażerów. Bardzo dobre wyobrażenie o WTP dają mapy dostępności, o których piszemy w tym numerze i które można znaleźć na stronie ZTM. Te schematy pozwalają spojrzeć całościowo na komunikację miejską w aglomeracji warszawskiej i jej funkcjonowanie. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską