Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

informacje prasowe

Nowe wiaty z partnerem prywatnym

Nowe wiaty z partnerem prywatnym

M.st. Warszawa rozpoczyna proces wyboru partnera prywatnego, który wymieni wiaty przystankowe w ramach projektu „Przystanek dla Warszawy”. Będzie to pierwszy w historii stolicy projekt o takiej skali, realizowany we współpracy z partnerem prywatnym na zasadzie koncesji.

Projekt „Przystanek dla Warszawy” ma na celu wymianę wiat przystankowych w Warszawie przy udziale partnera prywatnego. Jest to pierwszy projekt m.st. Warszawy, którego podstawą jest Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. Dzięki tej współpracy, w Warszawie staną nowe, eleganckie wiaty przystankowe, które wpłyną na uporządkowanie przestrzeni publicznej w Warszawie.

Partner prywatny - koncesjonariusz, w zamian za nowe wiaty otrzyma prawo do korzystania z atrakcyjnych powierzchni reklamowych umieszczonych na wymienionych przystankach. Na wiatach zostaną zamontowane nośniki reklamowe. Projekt wiaty konkursowej przewiduje 2 dwustronne nośniki typu citylight. W tego typu nośniki będą wyposażone także wiaty seryjne. Korzyści finansowe pobierane z powierzchni reklamowych umieszczonych na przystankach będą jedyną formą wynagrodzenia koncesjonariusza. Miasto nie przewiduje żadnej formy dofinansowania przedsięwzięcia z własnego budżetu.

Do wymiany jest 1580 wiat w całej Warszawie. Około 625 przystanków zlokalizowanych w Śródmieściu i dzielnicach ościennych zostanie wyposażonych w wiaty zgodne z projektem wskazanym przez m.st. Warszawę. Na pozostałych przystankach (ok. 955) będą mogły stanąć wiaty z seryjnej produkcji, zaproponowane przez partnera prywatnego, po wcześniejszej akceptacji miasta. Na obszarach objętych nadzorem konserwatorskim oraz w miejsce wiat z produkcji seryjnej, partner prywatny będzie mógł zainstalować wiaty wg. trzeciego projektu, tzw. konserwatorskiego. Już dzisiaj takie wiaty ustawione są na al. Ujazdowskich.

Przygotowanie projektu rozpoczęto od przeprowadzenia w 2006 roku konkursu z dziedziny wzornictwa przemysłowego pt. ”Przystanek dla Warszawy”. Konkurs wygrało Towarzystwo Projektowe, które jest także autorem sprawdzonego Miejskiego Systemu Informacji w Warszawie. Wiata i inne elementy przystanku wybrane w konkursie są nowatorskie, nowoczesne, a jednocześnie spełniają trudne wymogi funkcjonalne. Wraz z przystankami zamontowane będzie oświetlenie wiat oraz dodatkowe wyposażenie - słupki przystankowe, stojaki rowerowe, ławki. W ramach zamówienia, stare wiaty będą zdemontowane przez partnera prywatnego i przewiezione we wskazane miejsce w Warszawie. Dodatkowo, partner prywatny przeprowadzi prace przygotowawcze, mające na celu wyznaczenie precyzyjnego miejsca lokalizacji wiaty oraz dokona analizy możliwości instalacji przyłącza energetycznego lub innego sposobu oświetlenia wiaty przystankowej (np. baterie słoneczne, itp.).

W czasie trwania umowy koncesji, wybrany partner prywatny będzie odpowiadał za pełne utrzymanie wiat, od sprzątania i odśnieżania po konserwację i remonty, a nawet wymianę całych wiat w przypadku ich całkowitego zniszczenia. Ponadto, koncesjonariusz będzie ponosić opłaty administracyjne i ewentualnie inne opłaty, w tym koszty oświetlania wiat. Jego zadaniem będzie także ubezpieczenie przystanków. Ostateczny zakres zadań koncesjonariusza będzie negocjowany ze wszystkimi podmiotami, które spełnią wymogi formalne. Ostateczne obowiązki koncesjonariusza zostaną doprecyzowane w opisie warunków koncesji, przekazanym zainteresowanym podmiotom wraz z zaproszeniem do składania ofert.

Pierwszym etapem projektu był proces doradztwa, wykonany przez kancelarię prawną Domański Zakrzewski Palinka. W jego ramach przygotowane zostały m.in. analizy prawne i podatkowe dotyczące struktury transakcji, analizy ekonomiczne oraz określono podstawowe zasady współpracy miasta z sektorem prywatnym. Kolejnym krokiem jest postępowanie  dotyczące wyboru  koncesjonariusza. Od podmiotów zgłaszających się do postępowania, Miasto oczekuje potwierdzenia zdolności ekonomiczno-finansowej i technicznej w wymiarze gwarantującym sprawne wykonanie zadania, oraz posiadania  doświadczenia w prowadzeniu działalności  na rynku reklamy zewnętrznej. Podstawowym kryterium wyboru koncesjonariusza ma być długość okresu koncesji. Ponadto, oferty analizowane będą pod kątem możliwości udziału miasta w części przychodów.

Procedura postępowania o udzielenie koncesji w znaczny sposób różni się od tradycyjnie stosowanych trybów zamówień publicznych, ponieważ pozwala na prowadzenie postępowania w sposób mniej sformalizowany przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych zasad udzielenia zamówienia (równego traktowania i uczciwej konkurencji.) Różnice stanowią przede wszystkim możliwość negocjacji z oferentami, które mogą doprowadzić do  określenia  potrzeb i wymagań  stron oraz elastyczne podejście do kwestii oceny formalnej koncesjonariuszy.  

Rozpoczęcie postępowania polega na publikacji ogłoszenia o koncesji przez koncesjodawcę, czyli Miasto st. Warszawę, m.in. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Drugim krokiem jest złożenie przez zainteresowane podmioty wniosków o udzielenie koncesji i oświadczeń o spełnianiu warunków udziału opisanych w ogłoszeniu o koncesji. Następnie oferenci, którzy złożyli poprawne wnioski, zaproszeni zostają do negocjacji istotnych aspektów warunków  koncesji. Po zakończeniu negocjacji potencjalni partnerzy prywatni zaproszeni zostają do złożenia ofert, na podstawie których koncesjodawca wybiera najkorzystniejszą ofertę, w oparciu o kryteria oceny określone w ogłoszeniu o koncesji. Ostatnim etapem jest zawarcie umowy koncesji.

Powiększ zdjęcie

opublikowano 18 maja 2010r.

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Dziesięć lat linii lokalnych

Dziesięć lat linii lokalnych

Dziesięć lat temu na trasy w aglomeracji warszawskiej wyruszyły autobusy linii lokalnych. Chyba mało kto wtedy przypuszczał, jak wielki sukces odniosą. To było coś nowego, a jednocześnie oferta, której potrzebowali mieszkańcy podwarszawskich gmin. Nic dziwnego, że po Lesznowoli, która pierwsza włączyła się we współpracę z Zarządem Transportu Miejskiego, dołączały kolejne samorządy i linie dowozowe powstają w dalszym ciągu – dziś jest ich 48. Tego jubileuszu nie byłoby bez dobrej współpracy ZTM z władzami podwarszawskich gmin. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską