Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

informacje prasowe

Komunikacja miejska pozytywnie oceniana przez mieszkańców Warszawy

Komunikacja miejska pozytywnie oceniana przez mieszkańców Warszawy

Warszawski Transport Publiczny niezmiennie zbiera dobre i bardzo oceny w badaniach Barometru Warszawskiego. Aż 82% ankietowanych pozytywnie oceniło funkcjonowanie komunikacji miejskiej, a 67% z nich dało jej najwyższe noty w skali od 1 do 10.

W czerwcowych badaniach Barometru Warszawskiego udział wzięło ponad 1100 mieszkańców Warszawy. Jak co pół roku zadawano im pytania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania miasta. Transport publiczny jak zwykle był przedmiotem szczególnego zainteresowania ankieterów.

Respondenci bardzo pozytywnie ocenili komunikację miejską w stolicy. Aż 82% z nich dobrze określiło jej funkcjonowanie. Przeciwne zdanie miało jedynie 13%. Brak zdania w tej kwestii zadeklarowało 4% pytanych. To znacząca poprawa w porównaniu do wyników badań przeprowadzonych w czerwcu 2017 r. Wówczas odsetek pozytywnych ocen wyniósł 78% (bardzo dobrze – 28%, raczej dobrze – 50%), a negatywnych – 21% (raczej źle – 18%, bardzo źle – 3%), przy 1% niezdecydowanych.

Coraz więcej osób uważa również, że funkcjonowanie komunikacji miejskiej poprawia się. Sądzi tak 73% ankietowanych. 24% jest odmiennego zdania. W czerwcu zeszłego roku pozytywne zdanie na ten temat wyraziło 65% ankietowanych, a odwrotną opinię przekazało 33% pytanych. Liczba osób zauważających zmiany „na plus” zwiększyła się więc o 8%.

Aż 68% ankietowanych regularnie korzysta z transportu publicznego (49% - codziennie lub prawie codziennie, 19% - nie codziennie, ale przynajmniej raz w tygodniu). Kolejne 13% robi to od czasu do czasu, mniej niż raz w tygodniu. Rzadko komunikacją miejską jeździ 7% respondentów, a nie używa jej wcale 12% pytanych. W badaniach z czerwca 2017 r. codzienne korzystanie z transportu publicznego zadeklarowało 49% ankietowanych, a przynajmniej raz w tygodniu autobusem, tramwajem lub metrem jeździło 20% pytanych. Mniej niż raz w tygodniu używało go 9%, podobnie jak mniej niż raz w miesiącu. Liczba osób deklarujących, że w ogóle nie korzysta z komunikacji miejskiej pozostała na tym samym poziomie.

Wśród największych zalet Warszawskiego Transportu Publicznego ankietowani wymieniali: czas jazdy (17%), zasięg (15%) oraz dobrą częstotliwość kursowania (14% pytanych). Jako wady najczęściej wskazywano tłok w pojazdach (27%), temperaturę w taborze (12%), a także ceny biletów (11%).

Co szczególnie istotne, wzrosła ogólna ocena Warszawskiego Transportu Publicznego przez pasażerów. Na skali od 1 (bardzo źle) do 10 (bardzo dobrze), najwięcej respondentów wystawiło komunikacji w Warszawie najwyższe trzy noty: 8 – 25%, 9 – 23% i 10 – 19%. W zeszłorocznych czerwcowych badaniach było to odpowiednio 26, 15 i 12%.

Ogromna popularność i dobre oceny Warszawskiego Transportu Publicznego to efekt wielkich inwestycji realizowanych w ostatnich latach. Rozbudowywana jest II linia metra, jak i sieć infrastruktury tramwajowej. Powstają nowe parkingi P+R. W kolejnych latach w aglomeracji pojawi się 800 nowoczesnych autobusów (w tym 130 pojazdów elektrycznych), 45 pociągów metra, a także ponad 200 tramwajów i 21 pociągów SKM.

Badania w ramach Barometru Warszawskiego realizowane są na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki CAPI (Computer Assisted Personal Interview).

opublikowano 9 października 2018r.

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Komunikacja miejska blisko domu

Komunikacja miejska blisko domu

Warszawski Transport Publiczny to ogromny system, który każdego dnia zapewnia sprawne i wygodne podróżowanie milionom pasażerów. Bardzo dobre wyobrażenie o WTP dają mapy dostępności, o których piszemy w tym numerze i które można znaleźć na stronie ZTM. Te schematy pozwalają spojrzeć całościowo na komunikację miejską w aglomeracji warszawskiej i jej funkcjonowanie. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską