Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

informacje prasowe

Plany budowy parkingów miejskich

Plany budowy parkingów miejskich

Zarząd Transportu Miejskiego w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy pełni rolę inwestora zastępczego budowy miejskich parkingów. Na polecenie władz miasta ZTM przygotowuje przedsięwzięcie do ewentualnej realizacji. Jest ono w fazie analityczno-koncepcyjnej. Chodzi o sprawdzenie i zbadanie możliwości oraz zasadności realizacji inwestycji przed faktycznym przystąpieniem do projektowania i budowy. To ogólnie stosowana dobra praktyka, pozwalającą na ewentualną, odpowiednio wcześniejszą, rezygnację z realizacji przedsięwzięcia, a co za tym idzie uniknięcie nieuzasadnionego wydania pieniędzy.

Plany budowy miejskich parkingów wywołują duże zainteresowanie ze strony mieszkańców, instytucji i organizacji społecznych. Prowadzone są konsultacje społeczne dla trzech proponowanych miejsc: przy ul. Chłodnej 36/46, Spiskiej 1 oraz w rejonie skrzyżowania ulic Orzyckiej i Gotarda. W ten sposób chcemy zgromadzić jak najwięcej opinii na ich temat. W trakcie konsultacji społecznych zbierane są uwagi i wnioski do prezentowanych koncepcji budowy parkingów i zagospodarowania terenu a także na temat możliwej formuły ich funkcjonowania. Po zakończeniu konsultacji powstanie raport i rekomendacje dla władz miasta dotyczące możliwej budowy parkingów i zasad ich funkcjonowania. Żadna wiążąca decyzja realizacyjna nie została jeszcze podjęta, a formuła funkcjonowania planowanych parkingów jest nadal poddawana dyskusji. Dodatkowo warto podkreślić, że założenie jest takie, aby przyszli użytkownicy parkingów ponosili jedynie koszty utrzymania obiektów – bez kosztów realizacji inwestycji.

Nie wykluczamy dalszych, wieloaspektowych i specjalistycznych analiz dla przedsięwzięcia (lub poszczególnych parkingów), jednakże jest to uzależnione od decyzji władz miasta. ZTM jest jednostką wykonawczą. Za stołeczną politykę parkingową odpowiada Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy, a za zarządzanie parkingami odpowiedzialny będzie Zarząd Dróg Miejskich.

opublikowano 8 czerwca 2018r.
ostatnia aktualizacja 8 czerwca 2018r.

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Komunikacja miejska blisko domu

Komunikacja miejska blisko domu

Warszawski Transport Publiczny to ogromny system, który każdego dnia zapewnia sprawne i wygodne podróżowanie milionom pasażerów. Bardzo dobre wyobrażenie o WTP dają mapy dostępności, o których piszemy w tym numerze i które można znaleźć na stronie ZTM. Te schematy pozwalają spojrzeć całościowo na komunikację miejską w aglomeracji warszawskiej i jej funkcjonowanie. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską