Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

informacje prasowe

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego o dostępności

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego o dostępności

24 kwietnia 2018 r., podczas drugiego posiedzenia Rady Warszawskiego Transportu Publicznego, dyskutowano na temat dostępności do pojazdów i przystanków komunikacji miejskiej.

Podczas spotkania pracowano nad stworzeniem rekomendacji, jakie Rada we wspomnianym zakresie zamierza przekazać Zarządowi Transportu Miejskiego. Wstępnie opracowano ich 11. Przedstawiciele różnych środowisk dyskutowali o tym, jakie działania powinien podjąć ZTM, ale także inne jednostki miasta, aby każdemu pasażerowi zapewnić możliwość łatwego i bezpiecznego przemieszczania się środkami transportu publicznego. Szczególną uwagę poświęcono problemom osób o ograniczonej mobilności i percepcji w dostępie do przystanków komunikacji miejskiej, a zwłaszcza kwestiom wsiadania i wysiadania. Rozmawiano również o rozwoju systemów informacji dla osób niepełnosprawnych, w szczególności możliwości samodzielnego i łatwego wyboru przez nich odpowiednich połączeń komunikacyjnych. Dyskusja, prowadzona przez dr. Andrzeja Kassenberga, była merytoryczna i konstruktywna.

Wśród zaproponowanych rekomendacji znalazł się pomysł stworzenia Karty Praw Pasażera. W najbliższym czasie członkowie Rady stworzą listę praw, które powinny znaleźć się w tym dokumencie. Propozycje zapisów zostaną następnie przedyskutowane na forum Rady WTP.

Inna rekomendacja wskazuje na potrzebę opracowania planu wykonawczego dostosowywania przystanków do wytycznych przygotowanych przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, a skonsultowanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Rada uznała również, że konieczne jest opracowanie i wdrożenie jednolitego programu szkoleń dla prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej z zakresu obsługi osób o ograniczonej mobilności.

Po przeprowadzeniu ostatecznej redakcji, pierwsze przyjęte rekomendacje zostaną przekazane Dyrektorowi ZTM i opublikowane na stronie internetowej ZTM, w zakładce dedykowanej Radzie WTP.

Ze względu na ożywioną i długotrwałą dyskusję nad poszczególnymi rekomendacjami kolejny temat, którego podjęcie było planowane na posiedzeniu Rady 24 kwietnia tj. „Priorytety w ruchu dla pojazdów transportu publicznego”, został przeniesiony na następne spotkanie. Odbędzie się ono już 16 maja. Zasygnalizowaniem problematyki w tym zakresie była prezentacja przedstawiona na zakończenie spotkania. Jej autorem był członek Rady – Stefan Kotyk, który mówił na temat oczekiwań pasażerów linii autobusowych dotyczących tworzenia buspasów.

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego została powołana przy ZTM jako platforma wymiany opinii, zbierania sugestii i informacji od przedstawicieli różnych środowisk. To ciało doradcze, podczas spotkań którego dyskutowane są tematy organizacyjne, przewozowe, handlowe, taryfowe, czy infrastrukturalne, dotyczące transportu publicznego w stolicy i w całej aglomeracji. W skład Rady WTP wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych, ekologicznych i zrzeszających przedsiębiorców, a także m.in. samorządów, świata nauki, ZTM i przewoźników.

opublikowano 30 kwietnia 2018r.
ostatnia aktualizacja 30 kwietnia 2018r.

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Komunikacja miejska blisko domu

Komunikacja miejska blisko domu

Warszawski Transport Publiczny to ogromny system, który każdego dnia zapewnia sprawne i wygodne podróżowanie milionom pasażerów. Bardzo dobre wyobrażenie o WTP dają mapy dostępności, o których piszemy w tym numerze i które można znaleźć na stronie ZTM. Te schematy pozwalają spojrzeć całościowo na komunikację miejską w aglomeracji warszawskiej i jej funkcjonowanie. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską