Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

informacje prasowe

Będzie Rada Warszawskiego Transportu Publicznego

Będzie Rada Warszawskiego Transportu Publicznego

W Warszawie przy Zarządzie Transportu Miejskiego powstanie Rada Warszawskiego Transportu Publicznego. Będzie to miejsce wymiany opinii, zbierania sugestii i informacji od przedstawicieli różnych środowisk na temat funkcjonowania Warszawskiego Transportu Publicznego.

Zarząd Transportu Miejskiego jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w Warszawie i gminach metropolii warszawskiej, które w ramach międzygminnego porozumienia powierzyły stolicy organizację komunikacji na ich terenie. Decyzje podejmowane w zakresie organizacji  transportu publicznego są oceniane przez różne środowiska opiniotwórcze biorące udział w życiu miasta, a opinie dotyczące przyjętych rozwiązań transportowych nie zawsze są jednomyślne. Zadaniem Rady będzie zbieranie opinii i propozycji reprezentantów różnych środowisk na tematy organizacyjne, przewozowe, handlowe, taryfowe, infrastrukturalne. Dotyczyć one będą rozwiązań obowiązujących lub możliwych do zastosowania w Warszawskim Transporcie Publicznym. Rada umożliwi swobodną wymianę poglądów i uwag, konfrontowanie różnorodnych stanowisk w toku bezpośredniej dyskusji, będzie rozszerzeniem organizowanych dotychczas konsultacji społecznych. Prowadzenie jej posiedzeń zostanie powierzone profesjonalnemu moderatorowi, który zagwarantuje bezstronność i obiektywizm.

Dla zachowania właściwej reprezentatywności mieszkańców Warszawy, do udziału w pracach Rady zapraszamy przedstawicieli grup:

  • społecznej (przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających konsumentów, pasażerów,  osoby niepełnosprawne, seniorów, młodzież itd. oraz Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu),
  • ekologicznej (reprezentanci organizacji zajmujących się zrównoważonym rozwojem, walką ze smogiem, hałasem, ograniczeniem emisji spalin),
  • biznesowej (przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców, deweloperów, podmioty z branży handlu i usług, operatorów),
  • samorządowej (reprezentanci gmin, z którymi ZTM podpisał porozumienia, Biura Polityki Mobilności i Transportu, ZTM oraz Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy),
  • naukowej (eksperci z różnych dziedzin nauki, wspierający rozwój transportu na terenie Warszawy).

Ustalenie ostatecznego składu i zasad funkcjonowania Rady zaplanowano na drugą połowę marca. Jednym z istotnych etapów będzie spotkanie, które odbędzie się 19 marca 2018 r. o godz. 16.30 w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 w Warszawie. Zaproszeni na nie są przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń obywatelskich oraz organizacji przedsiębiorców. Mile widziany będzie każdy, kto chce aktywnie włączyć się w rozwój systemu transportu publicznego naszego miasta.

Uczestnicy spotkania zostaną poproszeni o dokonanie wyboru swoich przedstawicieli w ramach grup: społecznej, ekologicznej i biznesowej. W ramach przygotowań do spotkania będziemy proponować przeprowadzenie w trybie roboczym wstępnych konsultacji wśród organizacji i podmiotów funkcjonujących w ramach danej grupy. Powinno to ułatwić dokonanie ostatecznego wyboru reprezentantów. Liczymy również na to, że podczas spotkania poszczególne grupy zaproponują tematy i zagadnienia, które należałoby wprowadzić do programu prac tworzonej Rady.

Wybór przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i operatorów nastąpi w trakcie spotkania w dniu 26 marca 2018 r.

W konferencji prasowej informującej o planowanym powołaniu Rady udział wzięła Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Renata Kaznowska.

Więcej informacji na temat zasad naboru członków Rady WTP znaleźć można w regulaminie (zamieszczonym poniżej).

Zobacz schematZobacz schemat

opublikowano 28 lutego 2018r.
ostatnia aktualizacja 7 marca 2018r.

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Jaki był 2018 rok w komunikacji miejskiej?

Jaki był 2018 rok w komunikacji miejskiej?

Koniec roku nastraja do refleksji i skłania do podsumowań. Mijających 12 miesięcy przyniosło wiele wydarzeń ważnych dla stołecznej komunikacji: Warszawski Transport Publiczny zyskał nowe logo, na ulice wyjechały nowoczesne autobusy o napędzie hybrydowym i gazowym, a pasażerowie mogą taniej podróżować po aglomeracji dzięki Biletom Metropolitalnym i zmianom w Karcie Warszawiaka. Działo się dużo, dlatego postanowiliśmy przypomnieć Państwu, jak mijał komunikacyjnie rok 2018. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską