Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

informacje prasowe

Tak było w 2009 roku

Kilometry buspasów

Kilometry buspasów

Po zakończeniu remontu Trasy W-Z zaczął funkcjonować pierwszy w Warszawie pas autobusowo-tramwajowy. Dzięki liczącemu niespełna 2,5 km PAT-owi podróż pomiędzy ulicą Targową a placem Bankowym komunikacją miejską skróciła się do ok. 7 minut. W godzinach szczytu kursuje tam (w obu kierunkach) około 120 autobusów i tramwajów.

Podczas remontu, aby usprawnić dojazd komunikacji miejskiej do modernizowanego odcinka Trasy W-Z, wytyczone zostały specjalne pasy dla autobusów. Pierwszy postał na ciągu ulic Radzymińskiej i alei Solidarności na odcinku od ulicy Trockiej do Szwedzkiej (do istniejącego buspasa Szwedzka – Targowa), a drugi buspas wytyczono w Alei Solidarności między ulicą Okopową i placem Bankowym. Zdecydowano, że po zakończeniu remontu buspasy te będą funkcjonować nadal. Obecnie mają one już charakter stały, przy czym pas w alei Solidarności obowiązuje na odcinku Okopowa – kino Femina.

22 września uruchomiony został liczący 7,5 kilometra (w jedną stronę) buspas na Trasie Łazienkowskiej. Prace mające na celu jego wyznaczenie zostały zapoczątkowane już w 2008. Przygotowująca projekt firma Wegarten kilkakrotnie występowała o przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień z policją oraz miejskim inżynierem ruchu. W lutym 2009 roku Biuro Drogownictwa i Komunikacji przekazało projekt do zewnętrznego audytu, co zaowocowało kolejnym przesunięciem terminu wytyczenia buspasa. Ostatecznie gotowy projekt ZTM otrzymał 17 sierpnia br. i przekazał go do wdrożenia zarządowi Dróg Miejskich.

Po uruchomieniu buspasa na ciągu ulic Ostrobramska-Trasa Łazienkowska-Wawelska, w celu jego maksymalnego wykorzystania, ZTM uruchomił dwie całkiem nowe linie autobusowe - 415 i 382. Ponadto zwiększona została częstotliwość kursowania linii 523, a do obsługi linii 382 skierowano dodatkowe autobusy.

Dzięki temu obecnie, w ciągu każdej szczytowej godziny, Trasę Łazienkowską pokonuje 76 autobusów w jedną stronę. W sumie są one w stanie przewieźć nawet ok. 10 tys. pasażerów. Z obserwacji specjalistów z ZTM wynika, że średnie napełnienie autobusów wynosi ok. 65 proc. Oznacza to, że w ciągu każdej godziny przewożą one ok. 6,5 tys. pasażerów.

Jeśli założyć, że maksymalna przepustowość jednego pasa wynosi w przybliżeniu 1,8 tys. pojazdów na godzinę (co i tak jest bardzo trudne do osiągnięcia) przy wskaźniku napełnienia 1,3 osoby na samochód, przez dwa pasy Trasy Łazienkowskiej mogłoby przejechać tylko ok. 4,7 tys. osób.

W mijającym roku zaakceptowane zostały kolejne lokalizacje specjalnych pasów dla komunikacji miejskiej. 30 czerwca Zespół Koordynujący zatwierdził następujące lokalizacje:

Belwederska – odcinek od Grottgera do Spacerowej, wraz ze śluzą świetlną dla autobusów skręcających z Belwederskiej w Spacerową (w kierunku Spacerowej) – projekt przekazany do zatwierdzenia przez miejskiego inżyniera ruchu

Aleje Jerozolimskie – odcinek od ronda de Gaulle’a do pl. Zawiszy (w obu kierunkach) – projekt przekazany do zatwierdzenia przez miejskiego inżyniera ruchu

Radzymińska/al. Solidarności – odcinek od Trockiej do Szwedzkiej (w kierunku Dworca Wileńskiego, do istniejącego już buspasa) – przekształcony z tymczasowego w stały.

Trasa Armii Krajowej – odcinek od Żelazowskiej do Wybrzeża Gdyńskiego (w kierunku mostu) – projekt zatwierdzony przez miejskiego inżyniera ruchu i przekazany Zarządowi Dróg Miejskich do realizacji

27 lipca zatwierdzone zostały kolejne dwie lokalizacje:

al. Solidarności pomiędzy ulicą Okopową a placem Bankowym – buspas przekształcony z tymczasowego w stały, obowiązuje na odcinku Okopowa – kino Femina.

Ulica Puławska – od granic miasta do alei Wilanowskiej – buspas w trakcie projektowania.

Obecnie w Warszawie funkcjonuje około 32 km stałych pasów dla komunikacji miejskiej. Łączna długość zatwierdzonych buspasów, jakie mają zostać wytyczone w przyszłym roku wynosi ok. 20 kilometrów.

Wydłużanie istniejących buspasów i wytyczanie kolejnych poparła Komisja Dialogu Społecznego ds. transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji
i Remontów w Pasie Drogowym, w której skład wchodzi 15 organizacji pozarządowych, m.in. stowarzyszeń reprezentujących lokalne społeczności.

opublikowano 30 grudnia 2009r.

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Komunikacja miejska blisko domu

Komunikacja miejska blisko domu

Warszawski Transport Publiczny to ogromny system, który każdego dnia zapewnia sprawne i wygodne podróżowanie milionom pasażerów. Bardzo dobre wyobrażenie o WTP dają mapy dostępności, o których piszemy w tym numerze i które można znaleźć na stronie ZTM. Te schematy pozwalają spojrzeć całościowo na komunikację miejską w aglomeracji warszawskiej i jej funkcjonowanie. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską