Prace na pl. Powstańców Warszawy – ZTM Warszawa

Prace na pl. Powstańców Warszawy

Wizualizacja parkingu na pl. Powstańców Warszawy

Trwa budowa parkingu podziemnego na pl. Powstańców Warszawy. To jeden z elementów Nowego Centrum Warszawy – kierowcy zyskają miejsca parkingowe, a piesi zieloną przestrzeń z drzewami i krzewami. Zanim to nastąpi, konieczne jest zamknięcie ruchu drogowego na placu. Kolejny etap budowy rozpoczął się 9 grudnia.

W sierpniu 2022 roku rozpoczęła się budowa czterokondygnacyjnego parkingu podziemnego z 420 miejscami postojowymi. Jedna trzecia z nich będzie przeznaczona dla okolicznych mieszkańców. Obiekt powstaje w formule koncesji, która jest rodzajem partnerstwa publiczno-prywatnego. Koncesjonariusz, spółka IMMO Park Warszawa, należąca do Mota-Engil Central Europe S.A., w całości sfinansuje koszty inwestycji – szacowane na ok. 85 mln zł – i będzie eksploatować parking przez 36 lat. Po tym czasie obiekt zostanie przekazany w zarządzanie miastu. Parking ma zacząć działać na przełomie 2024 i 2025 roku.

Będzie bardziej zielono

W pierwszym, przygotowawczym etapie inwestycji wykonawca rozpoczął przebudowę instalacji podziemnych, w tym kanalizacji przed gmachem Narodowego Banku Polskiego. Przesadzone zostały także drzewa, których lokalizacja kolidowała z budowanym parkingiem. W przyszłości jednak Plac Powstańców Warszawy będzie o wiele bardziej zielony. Po zakończeniu prac koncesjonariusz posadzi na własny koszt nowe drzewa. Pojawi się też niska zieleń – krzewy i byliny. Dzięki temu poprawi się m.in. retencja wody w czasie opadów.

Kolejny etap budowy

Obecnie budowniczowie realizują kolejny etap inwestycji – przebudowa podziemnych instalacji: kanalizacji ogólnospławnej, wodociągu oraz sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Rozpoczęły się również prace wokół samego parkingu oraz rampy wjazdowej i wyjazdowej.

Ten etap budowy wiąże się z zajęciem obu jezdni, zatok postojowych oraz części chodnika po wschodniej stronie placu i potrwa około dwóch lat. Zmiany zostały wprowadzone 9 grudnia ubiegłego roku.

Zmiany organizacji ruchu

Wyłączona z ruchu została wschodnia jezdnia placu (wzdłuż budynku NBP) na odcinku od ulicy Wareckiej do Świętokrzyskiej. Do tej ostatniej można dojechać ulicami Złotą i Marszałkowską.

Wyjazd z ulicy Wareckiej jest możliwy, ale plac stracił połączenie ze Świętokrzyską. Kierowcy jeżdżą tymczasową jezdnią wybudowaną na fragmencie chodnika, a następnie wschodnią jezdnią placu – „pod prąd”, do ulicy Boduena.

Jadący ulicą Szpitalną (np. z Górskiego i Brokla) mogą skręcić w lewo w Boduena lub pojechać prosto, ale tylko do wjazdu na teren hotelu. Dalej prosto, do ulicy Wareckiej dojeżdżają tylko pojazdy obsługujące NBP.

Dojazd do ulicy Moniuszki utrzymany jest od ul. Świętokrzyskiej. Kierowcy nie mogą pojechać jednak dalej prosto, przez plac, do ulicy Boduena. Zamknięty został fragment zachodniej jezdni pomiędzy ulicą Moniuszki a zawrotką (na wysokości Wareckiej).

Piesi i autobusy

Budowa parkingu oznacza także utrudnienia dla pieszych – mogą przejść przez plac po obu jego stronach, ale wzdłuż gmachu NBP chodnik jest miejscowo zwężony do 2,5 m szerokości.

Od 10 grudnia autobusy linii 107, jadące w kierunku pętli Esperanto, sąkierowane na objazd Al. Jerozolimskimi i ulicą Marszałkowską.

Komunikaty dotyczące tras pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego dostępne są na stronie wtp.waw.pl.
Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu spowodowanych remontami i inwestycjami można znaleźć na stronie infoulice.um.warszawa.pl

schemat organizacji ruchu na Placu Powstańców Warszawy

Ostatnia aktualizacja 7 kwietnia 2023

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.