Forum Organizatorów Transportu o historii i przyszłości Zarządu Transportu Miejskiego – ZTM Warszawa

Forum Organizatorów Transportu o historii i przyszłości Zarządu Transportu Miejskiego

logotyp FOT

W czwartek, 9 czerwca rozpoczęło się Forum Organizatorów Transportu. Tematem przewodnim jest 30. rocznica powołania Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie oraz plany na kolejne 30 lat. Uczestnicy wezmą także udział w debacie poświęconej zmianom klimatycznym.

Forum Organizatorów Transportu zaplanowano na 9-10 czerwca. Jego gospodarzem jest Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. W spotkaniu biorą udział organizatorzy komunikacji zbiorowej z: Chrzanowa, Elbląga, Gdańska, Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Płocka, Poznania, Rybnika, Rzeszowa, Szczecina, Włocławka i Wrocławia. Pierwszego dnia skupiono się na historii ZTM i planach na kolejne trzy dekady. Zorganizowano także debatę, której motywem przewodnim była organizacja transportu zbiorowego przyjaznego środowisku naturalnemu.

30 lat działalności ZTM

Zarząd Transportu Miejskiego został powołany w 1992 roku jako jednostka organizująca i nadzorująca komunikację miejską w Warszawie. O jego historii i licznych zmianach, jakie zaszły w stołecznym transporcie zbiorowym na przestrzeni 30 lat opowiedziała dyrektor ZTM Katarzyna Strzegowska. Skupiła się na działalności przewozowej, systemie biletowym i inwestycjach.

Oferta przewozowa została zdecydowanie rozszerzona – wraz z rozwojem miasta komunikacja miejska była wprowadzana na kolejne jego obszary, co można obserwować szczególnie na przykładzie Białołęki. Wyjazdowi pierwszych niskopodłogowych autobusów 25 lat temu na stołeczne ulice towarzyszyły ogromne emocje. Obecnie wszystkie autobusy i prawie 60 proc. tramwajów to pojazdy z niską podłogą. Ostatnie lata to dynamiczne wprowadzanie na stołeczne ulice autobusów zero- i niskoemisyjnych. Nie sposób także nie wspomnieć o zmianie jaka zaszła na przystankach – różnorodne i często wyeksploatowane wiaty zostały zastąpione nowymi.

Rok 2001 był początkiem nowego systemu biletowego – papierowe bilety z hologramem zastąpiono Warszawską Kartą Miejską i biletami z paskiem magnetycznym. Jednocześnie stale pracowano nad taką konstrukcją taryfy biletowej, aby z komunikacji zbiorowej mogło wygodnie korzystać jak najwięcej mieszkańców aglomeracji warszawskiej, ale jednocześnie aby warszawiacy mogli podróżować pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej na podstawie biletów ZTM. Efektem jest oferta „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” i Bilet Metropolitalny.

Ostatnie 30 lat przyniosły liczne komunikacyjne inwestycje. W 2008 roku zakończono budowę pierwszej linii metra z 21 stacjami, która połączyła południową i północną część Warszawy. W 2015 roku mieszkańcy stolicy zyskali centralny odcinek drugiej linii metra, łączący wschodnią i zachodnią część miasta, a w 2019 i 2020 kolejne stacje. Inwestycja jest kontynuowana, a po jej zakończeniu pasażerowie będą mogli korzystać z 21 stacji. Nie zabrakło także inwestycji tramwajowych – w 2015 roku oddano do użytku brakujący fragment torowiska wzdłuż ul. Powstańców Śląskich, a w 2021 roku zakończono budowę linii tramwajowej łączącej pierwszą linię metra z Tarchominem. W 2007 roku kierowcy zaparkowali samochody na pierwszym parkingu „Parkuj i Jedź” przy stacji metra Marymont. Obecnie na sieć warszawskich parkingów przesiadkowych składa się 16 obiektów na ponad 4,6 tys. miejsc postojowych.

Plany ZTM na kolejnych 30 lat

Plany rozwoju komunikacji miejskiej na kolejne lata zaprezentował zastępca dyrektora i dyrektor pionu ekonomiczno-finansowego ZTM Tomasz Rupiewicz.

Dużo uwagi poświęcono zagadnieniom finansowym, zarówno tym z zakresu finansowania komunikacji miejskiej, jak i pozyskiwania środków na inwestycje komunikacyjne. Skupiono się na zmniejszeniu wpływów do budżetów samorządowych wynikającym ze zmian w systemie podatkowym oraz na zdecydowanym wzroście cen prądu i paliw. Nowym wyzwaniem jest także zmiana zasad przyznawania środków unijnych, co skutkuje koniecznością opracowania alternatywnej metody pozyskiwania funduszy wspierających miejskie inwestycje.

Komunikacyjne plany inwestycyjne będą bazowały na rozwoju komunikacji szynowej – drugiej i trzeciej linii metra oraz nowych linii tramwajowych, m.in.: wzdłuż ul. M. Kasprzaka, do Wilanowa, ma Gocław i Zieloną Białołękę.

Nie sposób pominąć wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, a tym samym rozwojem komunikacji zbiorowej przyjaznej środowisku naturalnemu. Skupiają się one przede wszystkim na wprowadzaniu pojazdów zero- i niskoemisyjnych oraz pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł energii.

Nie mogło także zabraknąć tematu ważnego dla wszystkich organizatorów transportu w Polsce – jak pozyskać kolejnych pasażerów. W przypadku Warszawy pochylono się nad problemem dużej liczby samochodów wjeżdżających do stolicy z miejscowości podwarszawskich oraz „rozlewaniu się” miasta na obrzeża. Pomocne mogą okazać się: przyjęcie ustawy metropolitalnej usprawniającej realizację inwestycji w aglomeracji, modernizacja i rozbudowa linii kolejowych oraz nadawanie priorytetów dla komunikacji zbiorowej.

Zajęto się także tematem planowanej modernizacji warszawskiego systemu biletowego.

Debata o klimacie

Po zakończeniu prezentacji uczestnicy spotkania wzięli udział w debacie, której motywem przewodnim były zmiany klimatyczne oraz działania z zakresu komunikacji zbiorowej, które mogą je ograniczać. Dyskutowano m.in. o: sposobach zachęcania mieszkańców do podróżowania komunikacją miejską nie tylko w godzinach szczytu komunikacyjnego, ale także w poza nimi i w weekendy, ustawie o elektromobilności oraz finansowaniu ekologicznych rozwiązań.

Z wizytą w metrze i zajezdni

Na drugi dzień forum zaplanowano wizyty techniczne. W piątek, 10 czerwca uczestnicy odwiedzą stację metra Bródno oraz zajezdnię Miejskich Zakładów Autobusowych przy ulicy Ostrobramskiej


Forum Organizatorów Transportu powołano w 2015 roku z inicjatywy Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

W jego ramach jednostki organizujące i nadzorujące transport publiczny w największych miastach wymieniają się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Wspólnie wypracowują optymalne rozwiązania m.in. w zakresie: sprzedaży biletów i obsługi klientów, informacji pasażerskiej, kontroli biletów, windykacji należności oraz umów z operatorami i działalności przewozowej.

Obecnie FOT skupia organizatorów komunikacji zbiorowej z 25 miast.

Ostatnia aktualizacja 4 lipca 2022

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.