Ponowny przetarg na sprzedaż majątku ruchomego – ZTM Warszawa

Ponowny przetarg na sprzedaż majątku ruchomego

grafika z napisem: sprzedaż majątku ruchomego ZTM

Na wtorek 30 listopada zaplanowany został ponowny przetarg, w którym będzie można kupić ponad 4 000 sztuk majątku ruchomego, zbędnego dla Zarządu Transportu Miejskiego. Choć meble i przedmioty są używane, nadają się do dalszego użytku.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku, przelewem na rachunek bankowy Zarządu Transportu Miejskiego: 80 1030 1508 0000 0005 5005 5074. Cena Wywoławcza wynosi 58 537,05 zł brutto.

Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu wadium, muszą być złożone w formie pisemnej, w kancelarii Zarządu Transportu Miejskiego 00-848 Warszawa ul. Żelazna 61. Termin na składanie ofert kończy się 29 listopada 2021 r. o godzinie 15:00.

Przetarg odbędzie się dzień później, 30 listopada o godzinie 12:00 w siedzibie ZTM w sali 214.

Szczegółowy Regulamin przetargu oraz wykaz składników majątku znajduje się w poniższych załącznikach.

Ostatnia aktualizacja 23 listopada 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.