Osobowość WTP Przyjazna Pasażerom – ogłaszamy IV edycję Konkursu – ZTM Warszawa

Osobowość WTP Przyjazna Pasażerom – ogłaszamy IV edycję Konkursu

Nagroda Osobowość WTP

Pracownicy operatorów świadczących usługi w ramach Warszawskiego Transportu Publicznego odgrywają kluczową rolę w stołecznej komunikacji. To dzięki nim setki tysięcy pasażerów dociera w dowolne miejsce w Warszawie i aglomeracji. Po raz kolejny zapraszamy najlepszych z nich  do udziału w Konkursie  „Osobowość Warszawskiego Transportu Publicznego Przyjazna Pasażerom”.

Konkurs przeznaczony jest dla etatowych pracowników firm, z którymi ZTM ma zawarte umowy na świadczenie usług przewozowych. Mogą wziąć w nim udział pracownicy, którzy budują pozytywny wizerunek WTP poprzez wzorowe wykonywanie swoich obowiązków związanych bezpośrednio z obsługą pasażerów (m.in. kierowcy, motorniczowie, kierownicy pociągów czy dyżurni metra).

Pracodawca typuje kandydatów do Konkursu, oceniając ich szczególne osiągnięcia, dyscyplinę pracy, zaangażowanie, stosunek do pasażerów, współpracowników i przełożonych. Wyboru laureatów dokona Kapituła złożona z przedstawicieli ZTM oraz m.st. Warszawy, której przewodniczyć będzie Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2021 r.

Więcej informacji na temat Konkursu oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w regulaminie (zamieszczonym poniżej).

Regulamindocx (31 KB)
Dane do PIT11docx (13 KB)
Zgłoszeniedocx (14 KB)

Ostatnia aktualizacja 1 lipca 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.