Narysuj Warszawę i wygraj rower – ZTM Warszawa

Narysuj Warszawę i wygraj rower

plakat konkursu plastycznego: zaprojektuj wzór karty miejskiej związany z Warszawą na miejską kartę ucznia i zdobądź nagrodę

Ulubione miejsce, najfajniejszy plac zabaw albo miejski zakątek z ważnym wspomnieniem. Narysuj własną Warszawę i weź udział w konkursie „Moja Karta Miejska”. Zwycięskie prace będą specjalnymi wzorami Kart Ucznia, a laureaci otrzymają rowery. Konkurs startuje 12 marca.

Miasto st. Warszawa ogłasza konkurs plastyczny „Moja Karta Miejska” dla uczniów warszawskich szkół podstawowych. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy plastycznej o Warszawie – jak jest widziana obecnie lub marzenia, oczekiwania i wizje na jej temat. Zwycięskie prace zostaną umieszczone na dwóch wzorach Karty Ucznia – przeznaczonych dla uczniów klas 1-4 oraz 5-8.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

W pierwszej kolejności należy przygotować pracę plastyczną. Może to być rysunek lub malunek wykonany w jednej z technik – kredki, pastele, farby, pisaki lub grafika (także komputerowa). Prace powinna mieć format A4 w orientacji poziomej.

Trzeba także wypełnić formularz zgłoszeniowy, który muszą podpisać rodzice lub opiekunowie prawni.

Jak i gdzie dostarczyć pracę?

Prace należy dostarczyć do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub osobiście.

W przypadku wyboru drogi elektronicznej, należy zeskanować pracę oraz podpisaną kartę zgłoszenia. Komplet materiałów – podpisanych imieniem i nazwiskiem autora i klasą, w której się uczy (np. Jan Kowalski klasa III) – należy przesłać na adres e-mailowy: [email protected].

Jeżeli zdecydujecie się wysłać pracę tradycyjną pocztą lub dostarczyć ją osobiście, kopertę należy zaadresować: Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Moja Karta Miejska”. Praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem i klasą, do której uczęszcza autor (np. Jan Kowalski klasa III).

Warto pamiętać, że prace muszą do nas trafić najpóźniej do 9 kwietnia do godz. 12.00. (liczy się data i godzina wpłynięcia pracy).

Jak będzie przebiegał konkurs i co możesz wygrać?

Konkurs „Moja Karta Miejska” startuje 12 marca. Prace należy przesłać do 9 kwietnia do godziny 12.00. Trzy dni później komisja konkursowa wybierze i ogłosi prace finałowe (po trzy z każdej kategorii). 13 kwietnia rozpocznie się głosowanie na platformie internetowej, które potrwa dwa tygodnie. Ogłoszenie laureatów odbędzie się 27 kwietnia.

Nagrodą dla zwycięzców konkursu – jednego w kategorii klasy 1-4 i jednego w kategorii klasy 5-8 będzie rower.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w regulaminie konkursu.

Czym jest Karta Ucznia?

Karta Ucznia jest rodzajem Warszawskiej Karty Miejskiej, która uprawnia uczniów warszawskich szkół podstawowych oraz uczniów mieszkających w Warszawie i dojeżdżających do szkół poza jej granicami do bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym. Karta jest wyrabiana – za pośrednictwem szkół – przez Zarząd Transportu Miejskiego i wydawana jest na maksymalnie cztery lata.

Szczegółowe informacje o Karcie Ucznia są dostępne na stronie wtp.waw.pl


Materiały do pobrania:

Ostatnia aktualizacja 26 marca 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.