Będziemy budować i remontować przystanki – ZTM Warszawa

Będziemy budować i remontować przystanki

wyremontowany przystanek

Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na budowę i remonty przystanków autobusowych w latach 2021-2022.

„Roboty budowlane w zakresie budowy, wymiany i naprawy konstrukcji nawierzchni peronów i zatok autobusowych oraz robót towarzyszących” – przetarg o takim zakresie prac został ogłosiliśmy 5 lutego.

Zarząd Transportu Miejskiego szuka firmy, która do 20 grudnia 2022 roku na zlecenie ZTM będzie budowała nowe i remontowała już istniejące przystanki autobusowe. Zakres prac remontowych będzie uzależniony od stanu infrastruktury na konkretnym przystanku. Mogą to być prace o szerszym zakresie, takie jak naprawa nawierzchni peronów, zatok i pasów przejazdowo-postojowych oraz drobniejsze, jak wymiana krawężnika czy urządzeń infrastruktury podziemnej – przykładowo włazów kanałowych, wpustów deszczowych lub studni teletechnicznych. Firma przeprowadzająca remonty będzie także odpowiedzialna za wykonywanie peronów przystanków tymczasowych wyznaczanych na czas remontu przystanku stałego. W tym roku planujemy remont ok. 30 przystanków.

Do zadań zwycięzcy przetargu będzie również należało sporządzanie projektów organizacji ruchu na czas trwania prac i wykonywanie dokumentacji powykonawczej. Prace będą musiały być prowadzone przy jak najmniejszych utrudnieniach w ruchu.

Firmy zainteresowane wzięciem udziału w postępowaniu przetargowym mogą składać dokumenty do 22 lutego.


W ramach sieci Warszawskiego Transportu Publicznego wykorzystywanych jest ponad 6,5 tys. przystanków, z czego ok. 6 tys. to przystanki autobusowe, a pozostałe – tramwajowe. Na prawie 4 tys. przystanków są ustawione wiaty.

Zarząd Transportu Miejskiego w 2020 roku wybudował 17 nowych przystanków. Najwięcej – dziewięć powstało na Białołęce, trzy w Śródmieściu, dwa na Pradze-Południe oraz po jednym na Mokotowie, Targówku i w Wawrze. Jednocześnie wyremontowano 46 przystanków. Najwięcej – osiem przystanków wyremontowano na Ursynowie, po siedem na Bielanach i Ochocie, pięć na Mokotowie, cztery we Włochach, trzy na Pradze-Południe, a po dwa na Bemowie i Woli oraz w Śródmieściu. Remonty prowadzono także na Pradze-Północ i Targówku oraz w Ursusie, Wawrze i Wilanowie.

Ostatnia aktualizacja 23 lutego 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.