„Parkuj i jedź” – budujemy na Białołęce i Ursynowie – ZTM Warszawa

„Parkuj i jedź” – budujemy na Białołęce i Ursynowie

Logo parkingu P+R

Warszawski Transport Publiczny w 2020 roku – podsumowujemy jak zmieniła się warszawska komunikacja w zeszłym roku. Podpisaliśmy umowy na projekty i budowę parkingów „Parkuj i jedź” na Białołęce i Ursynowie – to ponad 350 nowych miejsc postojowych. Poznaliśmy także koncepcję parkingu przy ostatniej wschodniej stacji M2 – Bródno oraz koncepcję architektoniczną przebudowy parkingu „Parkuj i jedź” Połczyńska.

„Parkuj i jedź” Żerań i Warszawa Jeziorki

W 2019 i 2020 roku podpisaliśmy umowy na zaprojektowanie i wybudowanie nowych parkingów „Parkuj i jedź” – w sąsiedztwie warszawskich stacji kolejowych Żerań i Jeziorki.

Parking na Białołęce, przy stacji kolejowej PKP Warszawa Żerań, będzie obiektem jednopoziomowym z co najmniej 220 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. Cztery procent z nich zostanie przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz będzie nie mniej niż 110 zadaszonych stanowisk dla rowerów. W 2020 roku przygotowywana była dokumentacja i rozpoczęły się pierwsze prace w terenie.

Parking przesiadkowy na Ursynowie powstaje przy stacji kolejowej Warszawa Jeziorki na linii radomskiej, w sąsiedztwie ulicy Karczunkowskiej. Będzie to parking jednopoziomowy na nie mniej niż 138 miejsc postojowych, w tym sześć dla osób z niepełnosprawnościami oraz nie z przynajmniej  40 zadaszonymi miejscami postojowymi dla rowerów.

Na parkingach powstaną stacje ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym. Zostanie zaprojektowany także układ paneli fotowoltaicznych oraz innych ekologicznych rozwiązań, takich jak ogrzewanie wody poprzez panele słoneczne, pompy ciepła i gruntowe wymienniki ciepła.

Zgodnie z umowami, prace nad oboma parkingami powinny zakończyć się w 2021 roku. Obydwie inwestycje są realizowane przy wsparciu funduszy z Unii Europejskiej.

Poznaliśmy koncepcję „Parkuj i jedź” Metro Bródno

Na Bródnie powstają nowe stacje linii metra M2. Jednocześnie Zarząd Transportu Miejskiego planuje budowę parkingu „Parkuj i jedź” przy ostatniej stacji wschodniego odcinka M2 – Bródno.

Architekci przygotowali dla Zarządu Transportu Miejskiego koncepcję, do której uwagi mogli zgłaszać także mieszkańcy. Gotowa koncepcja zakłada powstanie dwóch budynków, połączonych podziemnym łącznikiem. Zaparkuje tu około 475 samochodów i 116 rowerów.

Parking P+R Bródno będzie przyjazny środowisku naturalnemu. Na części zadaszenia obu budynków wchodzących w skład parkingu planowane jest zasadzenie roślin. Na dachu budynku A zamontowane będą panele fotowoltaiczne, a na budynku B powstanie strefa odpoczynku dla mieszkańców. W pobliżu parkingu pozostanie też bazarek.

Przygotowana dokumentacja to: koncepcja, karta informacyjna przedsięwzięcia, kosztorysy inwestorskie i studium wykonalności. Są one częścią dokumentacji niezbędnej aby wystąpić  o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych.

„Parkuj i jedź” Połczyńska zazieleni się

W 2020 roku ogłosiliśmy konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy „Parkuj  i jedź” Połczyńska. Ideą konkursu było opracowanie rozwiązań, które przemienią parking w miejsce „zielone”, przyjazne środowisku, wykorzystujące zasoby odnawialne i przyjazne lokalnej społeczności.

Zgodnie z opracowaną koncepcją, parking zazieleni się. Kostka betonowa zostanie zastąpiona materiałem ażurowym, co umożliwi wzrost trawy i zbieranie wody deszczowej. Grupy miejsc postojowych będą oddzielone nowymi nasadzeniami roślinnymi, a trawniki wzdłuż chodników staną się ogrodami deszczowymi. Na terenie parkingu zostaną także zainstalowane panele fotowoltaiczne, a zmagazynowana dzięki nim energia wykorzystana będzie m.in. do oświetlenia parkingu oraz ładowania pojazdów elektrycznych.

W parkingowym budynku zostanie zainstalowany centralny inteligentny system zarządzania. Połączy wewnętrzne instalacje i na podstawie zebranych informacji, m.in. o liczbie osób, temperaturze, ciśnieniu, wilgotności i nasłonecznieniu wewnątrz i na zewnątrz, porze dnia i dniu tygodnia będzie koordynował działanie instalacji tak, aby przy możliwie najniższym wydatku energetycznym osiągnąć optymalne warunki w budynku. Do ogrzewania i chłodzenia planowane jest użycie pomp ciepła z gruntowymi wymiennikami .

Nowatorskim pomysłem jest oddanie w weekendy części parkingu mieszkańcom okolicznych osiedli. Będą oni mieli do dyspozycji park z łąkami kwietnymi i alejami spacerowymi. Planowana jest także aleja edukacyjna z poidłami dla ptaków, tablicami informacyjnymi, hotelami dla owadów i nieckami bioretencyjnymi. Znaczną część parku zajmie strefa rekreacyjna z trawnikiem pozwalającym organizować warsztaty, koncerty, ćwiczenia grupowe i pikniki.

Więcej stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych

Ubiegły rok przyniósł kolejne stacje ładowania samochodów elektrycznych na parkingach „Parkuj i jedź”. Po dwa punkty zainstalowano w obiektach: Połczyńska, Anin SKM i Wawer SKM. Cztery zamontowano na parkingu przy stacji metra Marymont.

Pod koniec roku kierowcy mogli korzystać już z 26 punktów, znajdujących się – oprócz nowych lokalizacji – na parkingach: Młociny I i III, Al. Krakowska, Ursus-Niedźwiadek i Metro Stokłosy.

Ładowanie pojazdów jest bezpłatne. Użytkownicy pojazdów elektrycznych mogą również złożyć wniosek o wydanie Karty Eko, pozwalającej na pozostawianie aut o takim napędzie na parkingach P+R również na noc, np. na czas ładowania baterii. Karty Eko są wydawane na dany samochód elektryczny, wyłącznie dla jednego parkingu P+R. Okres ich ważności to rok kalendarzowy.

Ostatnia aktualizacja 3 lutego 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.