Mobilne POP-y: podsumowujemy – ZTM Warszawa

Mobilne POP-y: podsumowujemy

autobus w roli mobilnego Punktu Obsługi Pasażerów

Mobilne Punkty Obsługi Pasażerów przyjeżdżały do warszawiaków od 12 czerwca do 9 października. Były dostępne w pobliżu osiedli mieszkaniowych, pod centrami handlowymi, liceami i szkołami wyższymi.

Mobilne POP-y, czyli specjalne autobusy umożliwiały naszym pasażerom załatwienie spraw związanych z korzystaniem z Warszawskiego Transportu Publicznego bez konieczności odwiedzania stacjonarnego punktu. Można było tam kupić bilet długookresowy czy wyrobić spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską. Wtedy gdy mieszkańcy mieli „zostać w domu”, my dojeżdżaliśmy do nich na osiedla, pętle, pod urzędy i do centrów handlowych. Byliśmy na Bielanach, w Rembertowie, na Chomiczówce, przy Rondzie Wiatraczna, przy Galerii Północnej i Arkadii. Lokalizacje były też powiązane z kalendarzem. Pod koniec września i na początku października dyżurowały pod szkołami wyższymi, bo wielkimi krokami zbliżał się rok akademicki i do Warszawy wrócili studenci.

Nasze autobusy można było spotkać pod Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Akademią Sztuki Wojennej i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym czasie odwiedziło je 496 osób, które odwiesiły 96 biletów długookresowych, wyrobiły sobie 106 spersonalizowanych Warszawskich Kart Miejskich.

We wrześniu natomiast mobilne POP-y dyżurowały pod szkołami średnimi. Od 2 do 24 września były w 16 szkołach. Odwiedziło je prawie 1,5 tys. osób, które kupiły ponad 300 biletów. Ponad 340 osób wyrobiło Warszawską Kartę Miejską, w tym uczniowie pierwszych klas szkół średnich, którzy wymieniali Kartę Ucznia na pierwszą WKM-kę. W 24 innych miejscach (pętle, centra handlowe) odwiedziło nas 4300 pasażerów.

W sumie, od 12 czerwca do 9 października do mobilnych POP-ów przyszło 6251 pasażerów, którzy kupili 1670 biletów a kolejnych 1277 odwiesili. To nie wszystko, bo w czasie trwania akcji wyrobionych zostało 1094 Spersonalizowanych Warszawskich Kart Miejskich i 904 e-hologramy.

W mobilnych POP-ach dbaliśmy też o bezpieczeństwo pracowników ZTM i odwiedzających. Na miejscu były płyny do dezynfekcji oraz rękawiczki. Wydzielono strefę obsługi pasażerów ograniczającą bezpośredni kontakt. Pracownicy wyposażeni byli w przyłbice lub maseczki ochronne.

Ostatnia aktualizacja 3 lutego 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.