Osobowość WTP Przyjazna Pasażerom – ogłaszamy III edycję Konkursu – ZTM Warszawa

Osobowość WTP Przyjazna Pasażerom – ogłaszamy III edycję Konkursu

obrazek - logo WTP

Pracownicy operatorów świadczących usługi w ramach Warszawskiego Transportu Publicznego odgrywają kluczową rolę w stołecznej komunikacji . To dzięki nim setki tysięcy pasażerów dociera do swoich biur, szkół i wielu innych miejsc w Warszawie i aglomeracji. Już trzeci raz najlepsi z nich otrzymają tytuł  „Osobowość Warszawskiego Transportu Publicznego Przyjazna Pasażerom”.

Konkurs przeznaczony jest dla etatowych pracowników firm, z którymi ZTM ma zawarte umowy na świadczenie usług przewozowych. Mogą wziąć w nim udział pracownicy, którzy budują pozytywny wizerunek WTP poprzez wzorowe wykonywanie swoich obowiązków związanych bezpośrednio z obsługą pasażerów (m.in. kierowcy, motorniczowie, kierownicy pociągów czy dyżurni metra).

Pracodawca typuje kandydatów do Konkursu, oceniając ich szczególne osiągnięcia, dyscyplinę pracy, zaangażowanie, stosunek do pasażerów, współpracowników i przełożonych. Wyboru laureatów dokona Kapituła złożona z przedstawicieli ZTM oraz m.st. Warszawy, której przewodniczyć będzie Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego. Przyznane zostaną trzy nagrody – za zajęcie I, II i III miejsca.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2020 r. Więcej informacji na temat Konkursu oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w regulaminie zamieszczonym pod poniższymi linkami.

Ostatnia aktualizacja 11 lutego 2020