Komunikacja miejska – lubimy zasięg, częstotliwość i czas jazdy – ZTM Warszawa

Komunikacja miejska – lubimy zasięg, częstotliwość i czas jazdy

Zdjęcie

Funkcjonowanie Warszawskiego Transportu Publicznego dobrze ocenia 90 proc. pasażerów. To wyniki najnowszego Barometru Warszawskiego.

W listopadzie tego roku na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy, zrealizowane zostało kolejne badanie Barometru Warszawskiego. W badaniu mieszkańcy pytani są o opinię na temat najważniejszych obszarów życia w stolicy. Respondentów pytano m.in. o komunikację miejską.

To najchętniej wybierany przez warszawiaków środek transportu. Autobusy, tramwaje, metro i pociągi przewożą ponad miliard pasażerów rocznie. W ciągu ostatnich trzech miesięcy przed badaniem z komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro) 55 proc. badanych korzystało codziennie lub prawie codziennie. Przynajmniej raz w tygodniu podróżowało nią 14 proc. pytanych.  Tylko 8 proc. mieszkańców nie korzystało wcale z komunikacji miejskiej.

Funkcjonowanie WTP dobrze ocenia 90 proc. badanych. W 10 stopniowej skali oceny jakości podróżowania WTP po Warszawie, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo złą a 10 bardzo dobrą, na 6 i wyżej komunikację oceniło 89 proc. badanych.

Najważniejszymi dla pasażerów pozytywnymi cechami warszawskiej komunikacji są: dobra częstotliwość kursowania – 20 proc. wskazań, zasięg (można prawie wszędzie dojechać) – 18 proc. i czas jazdy – 17 proc. Z kolei najbardziej pasażerom przeszkadza tłok – 30 proc., brud i nieprzyjemny zapach – 10 proc., wysokie ceny biletów – 9 proc.

Uczestnicy badania zostali także zapytani o najważniejsze zadania z zakresu transportu i komunikacji miejskiej, jakie stoją przed władzami Warszawy. Z inwestycji komunikacyjnych najczęściej wymieniano: rozbudowę sieci metra (28 proc.), budowę nowych tras tramwajowych (8 proc.), uprzywilejowanie komunikacji autobusowej i tramwajowej na drodze (4 proc.), modernizację tras tramwajowych i kolei podmiejskiej (po 3 proc.) oraz wymianę taboru na nowoczesny (2 proc.).

Z wynikami Barometru Warszawskiego można zapoznać się tutaj.

Barometr Warszawski realizowany jest na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu technik: PAPI (Pen And Paper Interview) w latach 2003-2009 oraz CAPI (Computer Assisted Personal Interview) od 2010 r. Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%. Wykonawcą ostatniego badania była firma Danae Sp. z o.o., a na przestrzeni lat 2004-2019 Fundacja Centrum Opinii Społecznej, Konsorcjum Fundacja Centrum Opinii Społecznej oraz PBS DGA Sp. z o.o., Realizacja Sp. z o.o. oraz Danae Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja 2 stycznia 2020