Potrzebna faktura za bilety? Konieczny NIP na paragonie – ZTM Warszawa

Potrzebna faktura za bilety? Konieczny NIP na paragonie

zdjęcie karty miejskiej na tle biletomatu

Od 1 stycznia 2020 roku faktury za bilety, wystawiane dla firm lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, kupione w Punkach Obsługi Pasażerów na podstawie paragonów fiskalnych będą wystawiane tylko do paragonów z numerem identyfikacji podatkowej.

Wraz z pierwszym dniem 2020 roku wejdą w życie nowe przepisy zmieniające zasady wystawiania faktur na podstawie paragonów fiskalnych. Osoby, które kupują bilety w Punktach Obsługi Pasażerów i przypuszczają, że będą występowały o wydanie faktury na podstawie paragonu, powinny prosić o paragon z numerem identyfikacji podatkowej podatnika, na którego w przyszłości ma zostać wystawiana faktura.

Zmiany w zasadach wystawiania faktur na podstawie paragonu są zgodnie z art. 1 pkt 21 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1520). W dodanym art. 106b ust. 5 ustawy o VAT czytamy, że od 1 stycznia 2020 r. w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Ostatnia aktualizacja 30 grudnia 2019