Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

aktualności

Rozliczanie podatku w Warszawie sposobem na tańsze bilety

Rozliczanie podatku w Warszawie sposobem na tańsze bilety

1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowa taryfa biletowa. Jej największą zaletą będzie wprowadzenie dodatkowej ulgi w opłatach za przejazdy komunikacją miejską dla osób mieszkających w Warszawie i rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych w warszawskim urzędzie skarbowym. Nowością będzie również zastąpienie biletów jednorazowych biletami umożliwiającymi przesiadanie się.

Z tańszych biletów długookresowych, obowiązujących zarówno w pierwszej jak i drugiej strefie biletowej będą mogły korzystać osoby, które mieszkają w Warszawie i złożyły w roku podatkowym zeznanie o wysokości dochodu za rok poprzedni w urzędzie skarbowym w Warszawie. Będzie to tzw. Karta Warszawiaka. Uprawnienie to ma przysługiwać również dzieciom tych osób do ukończenia 20 roku życia, w ramach Karty Młodego Warszawiaka (w przypadku biletów ważnych wyłącznie w pierwszej strefie biletowej).

W przypadku biletów 30-dniowych ważnych tylko w pierwszej strefie osoby te będą miały prawo do zniżki w wysokości – 12 zł (dorośli) i 61 zł (dzieci oraz studenci). Gdy zdecydują się na zakup biletu 90-dniowego ważnego wyłącznie w pierwszej strefie, będzie im przysługiwała zniżka w wysokości 30 zł (dorośli) oraz 155 zł (dzieci i studenci). Przy zakupie biletów długookresowych ważnych w obu strefach biletowych zniżka będzie wynosiła – 14 zł dla biletu 30-dniowego i 54 zł dla biletu 90-dniowego. Uwaga! Wysokość przysługującej zniżki została obliczona na podstawie ceny biletu normalnego zgodnie z nową taryfą - np. 280 zł - 155 zł = 125 zł.

Z Karty Młodego Warszawiaka będą mogli korzystać także mieszkający w stolicy studenci studiów magisterskich, licencjackich i inżynierskich, do ukończenia przez nich 26 roku życia, którzy rozliczają się z podatku w warszawskim urzędzie skarbowym lub są na utrzymaniu rodziców lub opiekunów płacących podatki w stolicy.

To ma być przede wszystkim przywilej dla osób, które płacąc swoje podatki w stolicy współfinansują funkcjonowanie m.in. komunikacji miejskiej. Ma to być również zachęta dla tych, którzy jeszcze tego nie robią.

Dodatkowo wprowadzony zostanie także specjalny bilet, który będzie przysługiwał mieszkającym w Warszawie dzieciom z rodziny posiadającej troje dzieci, do ukończenia przez nie 20 roku życia jeśli ich rodzice, lub opiekunowie rozliczają się w urzędzie skarbowym w stolicy. Będzie kosztował 99 zł dla każdego dziecka, będzie ważny przez rok i będzie uprawniał do nieograniczonej liczby przejazdów – na obszarze obu stref biletowych – w trakcie ważności.

Kolejną zaletą nowej taryfy biletowej będzie jej uproszczenie. Ograniczona zostanie liczba rodzajów i typów biletów. Zlikwidowane zostaną te, które cieszą się najmniejszą popularnością, czyli bilety 40 i 60 minutowe.

Ułatwione zostanie również korzystanie z komunikacji poprzez likwidację biletu jednorazowego, który trzeba kasować w każdym pojeździe. Bilet jednorazowy ważny tylko w pierwszej strefie zostanie zastąpiony biletem jednorazowym przesiadkowym (ważnym również tylko w pierwszej strefie), który będzie ważny przez 75 minut i będzie umożliwiał, w czasie ważności, korzystanie z kilku środków komunikacji lub będzie uprawniał do dojechania do ostatniego przystanku na trasie danej linii. Bilet jednorazowy ważny w obu strefach zostanie zastąpiony analogicznym biletem ale ważnym przez 90 minut. Dla pasażerów będzie to duża wygoda. Osoby niekorzystające z biletów okresowych lub czasowych nie będą już musiały, po każdej przesiadce kasować oddzielnego biletu. Będzie to nie tylko rozwiązanie znacznie bardziej wygodne, ale również i znacznie tańsze dla osób, które w czasie podróży komunikacją miejską korzystają z różnych linii lub różnych środków transportu.

Bilet 3-dniowy zostanie zaś zastąpiony biletem weekendowym, który będzie ważny od godz. 19.00 w piątek, do godz. 8.00 w poniedziałek w pierwszej i drugiej strefie. Do taryfy wprowadzony zostanie także specjalny bilet weekendowy grupowy, z którego będą mogły korzystać grupy maksymalnie 5 osobowe, które będą chciały np. zwiedzać miasto korzystając z przejazdów komunikacją miejską. Zasady jego ważności będą identyczne jak w przypadku biletu weekendowego dla jednej osoby.

W nowej taryfie zmienią się też opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu lub jazdę bez ważnego dokumentu poświadczającego prawo do ulgi oraz za zatrzymanie środka transportu bez przyczyny. Zmienią się również opłaty manipulacyjne, których wartość, dla wygody pasażerów, zostanie zaokrąglona do pełnych złotych.

Szczegółowy cennik:

Bilety ważne tylko w pierwszej strefie:

Jednorazowy przesiadkowy – 4,40 zł (normalny), 2,20 zł (ulgowy)

Dobowy – 15 zł (normalny), 7,50 zł (ulgowy)

30-dniowy imienny – 110 zł (normalny), 98 zł (Karta warszawiaka), 55 zł (ulgowy), 49 zł (Karta młodego warszawiaka)

90-dniowy imienny – 280 zł (normalny), 250 zł (Karta warszawiaka), 140 zł (ulgowy), 125 zł (Karta młodego warszawiaka)

Bilety ważne w pierwszej i drugiej strefie:

Jednorazowy przesiadkowy – 7 zł (normalny), 3,50 zł (ulgowy)

20-minutowy – 3,40 zł (normalny), 1,70 zł (ulgowy)

Dobowy – 26 zł (normalny), 13 zł (ulgowy)

Weekendowy – 24 zł (normalny), 12 zł (ulgowy)

Weekendowy grupowy – 40 zł

30-dniowy imienny – 210 zł (normalny), 196 zł (Karta warszawiaka), 105 zł (ulgowy)

30-dniowy na okaziciela – 230 zł (normalny), 115 zł (ulgowy)

90-dniowy imienny – 536 zł (normalny), 482 zł (Karta warszawiaka), 268 zł (ulgowy)

90-dniowy na okaziciela – 600 zł (normalny), 300 zł (ulgowy)

Bilet seniora – 50 zł

Bilet dla dzieci z rodzin posiadających troje dzieci – 99 zł

Opłaty dodatkowe:

Opłata za jazdę bez ważnego biletu – 266 zł

Opłata za jazdę bez dokumentu poświadczającego prawo do ulgi lub przejazdu bezpłatnego – 196 zł

Opłata za zatrzymanie lub zmianę trasy pojazdu bez przyczyny – 700 zł

Opłata za wydanie duplikatu spersonalizowanej WKM – 14 zł

Opłata manipulacyjna za wystawienie wezwania do zapłaty w przypadku jego anulowania – 21 zł

opublikowano 29 listopada 2013r.
ostatnia aktualizacja 2 grudnia 2013r.

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Komunikacja miejska blisko domu

Komunikacja miejska blisko domu

Warszawski Transport Publiczny to ogromny system, który każdego dnia zapewnia sprawne i wygodne podróżowanie milionom pasażerów. Bardzo dobre wyobrażenie o WTP dają mapy dostępności, o których piszemy w tym numerze i które można znaleźć na stronie ZTM. Te schematy pozwalają spojrzeć całościowo na komunikację miejską w aglomeracji warszawskiej i jej funkcjonowanie. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską