Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

parkingi parkuj i jedź (P+R)

inwestycje unijne

Projekt pn. Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie  – etap IV, jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT. Projekt realizowany będzie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Tytuł projektu: Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie  – etap IV

Wartość projektu: 5 881 150,00 zł

Wkład m.st. Warszawy: 2 199 914,23 zł

Wartość dofinansowania: 3 681 235,77 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Transportu Miejskiego

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy.

Projekt pn. Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie  – etap IV to zintegrowane, spójne i kompleksowe przedsięwzięcie, które umożliwi rozwój infrastruktury na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza.  

Parking  naziemny na 220 samochodów osobowych (w tym 9 miejsc dla osób niepełnosprawnych) oraz na 110 miejsc dla rowerów powstanie w sąsiedztwie stacji kolejowej PKP Żerań, w rejonie skrzyżowania ul. Płochocińskiej i ul. Marywilskiej i pozwoli podróżującym na pozostawienie samochodów w dogodnej lokalizacji oraz przesiadkę do komunikacji miejskiej. Dodatkowo projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie parkingu zielenią, system pobierania opłat, budynek socjalno-techniczny oraz elementy odnawialnych źródeł energii (OZE). Na terenie parkingu będzie można także skorzystać z punktu ładowania samochodów i rowerów elektrycznych co umożliwi korzystanie z różnych form mobilności miejskiej przyjaznych środowisku.

Działania mające na celu zwiększenie liczby miejsc postojowych poprzez budowę parkingów strategicznych Parkuj i Jedź przekładają się na zwiększenie wydajności układu transportowego, w tym przede wszystkim popularyzację transportu zbiorowego, dzięki czemu skraca się czas dojazdu do Warszawy z poszczególnych lokalizacji – zarówno wewnątrz WOF jak i całego obszaru Mazowsza. Budowa parkingu przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, drgań i hałasu oraz zmniejszenia zatłoczenia w Warszawie poprzez ograniczenie podróży samochodami osobowymi. Realizowane działanie poprawi więc płynność ruchu i ograniczy negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 14.08.2018 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – III etap” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

Projekt pt. „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – III etap”, realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

W ramach projektu zrealizowana została budowa parkingu „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) Metro Młociny III.

Umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego została podpisana w dniu 30.12.2016 r. W Warszawie został wybudowany jednopoziomowy parking P+R Młociny III dla 155 samochodów osobowych (łącznie z 6 miejscami dla osób z niepełnosprawnościami) oraz 24 miejsca postojowe dla rowerów, z elementami odnawialnych źródeł energii (OZE) i systemem pobierania opłat (SPO).

Parking bezpośrednio przylega do węzła komunikacyjnego Młociny, skupiającego wszystkie (poza koleją) środki warszawskiej komunikacji publicznej – metro, autobusy, tramwaje, system rowerów miejskich Veturilo i autobusów podmiejskich. Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe zwiększyło się z chwilą uruchomienia trasy i Mostu M. Skłodowskiej-Curie. Osobami korzystającymi z nowego parkingu przesiadkowego są przede wszystkim mieszkańcy Warszawy i okolic oraz turyści.

Głównym celem projektu była poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczenia powietrza i rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych oraz efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Efekt jest odczuwalny poprzez mniejszy ruch na drogach, czystsze powietrze oraz mniejszy hałas.

Parking został wykonany w pasie rozdzielającym jezdnię ul. Kasprowicza od strony południowej głowicy stacji metra Młociny. Zastosowano OZE w postaci paneli fotowoltaicznych i punktów ładowania samochodów i rowerów elektrycznych. Parking został zrealizowany zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, polegającego na projektowaniu produktów, środowiska, programów i usług tak, by były użyteczne dla wszystkich użytkowników w możliwie największym stopniu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

logo_ue_etapii_542_01

Projekt „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – II etap” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

W ramach projektu dofinansowana została budowa następujących parkingów: P+R Anin SKM, P+R Al. Krakowska, P+R Wawer SKM, P+R Ursus Niedźwiadek, P+R Metro Marymont, P+R Metro Stokłosy, P+R Metro Wilanowska, P+R Metro Ursynów.

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Dziesięć lat linii lokalnych

Dziesięć lat linii lokalnych

Dziesięć lat temu na trasy w aglomeracji warszawskiej wyruszyły autobusy linii lokalnych. Chyba mało kto wtedy przypuszczał, jak wielki sukces odniosą. To było coś nowego, a jednocześnie oferta, której potrzebowali mieszkańcy podwarszawskich gmin. Nic dziwnego, że po Lesznowoli, która pierwsza włączyła się we współpracę z Zarządem Transportu Miejskiego, dołączały kolejne samorządy i linie dowozowe powstają w dalszym ciągu – dziś jest ich 48. Tego jubileuszu nie byłoby bez dobrej współpracy ZTM z władzami podwarszawskich gmin. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską